Įeiti
Publikuota: 2019.02.08. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl šilumos ir vandentvarkos sektorių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo projekto


Komisija, atsižvelgdama į Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kurie įtvirtina Komisijai naujas funkcijas – tvirtinti investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašą bei derinti geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijas, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo projektą.

Esminės nuostatos:
• numatyta Komisijos reguliuojamų šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų planuojamų vykdyti, vykdomų ar jau įvykdytų investicijų, susijusių su reguliuojama veikla, vertinimo ir derinimo Komisijoje tvarka;
• reglamentuotos investicijų grupės ir apimtys, bendrai derinamų investicijų sąrašas;
• įtvirtinta investicijų derinimo procedūra, detalizuojant finansinį ir ekonominį vertinimą bei vertinimo kriterijus.

Aprašas turėtų būti patvirtintas ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 1 d.

PROJEKTAS 1 paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. kovo 10 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".