Įeiti
Publikuota: 2019.02.08. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainodaros pakeitimų


Komisija, atsižvelgdama į Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kurie įtvirtina Komisijai naujas funkcijas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje, parengė ir teikia viešajai konsultacijai:

• Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą (Projektas 1), kuriame: 
- numatyta, kad Komisija derins geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijas;
- naikinamos nuostatos, susijusios su atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos derinimu (tai reglamentuos naujai parengta metodika).
Naujai parengtos Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos projektą (Projektas 2), pagal kurią šių paslaugų kainas tvirtins savivaldybės, Komisijai lieka kontrolės ir priežiūros vaidmuo. 

Šie pakeitimai turėtų būti patvirtinti ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 1 d.

PROJEKTAS 1  ir PROJEKTAS 2 yra paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. kovo 10 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".