Įeiti
Publikuota: 2019-02-28. Atnaujinta:

Skuodo vartotojams vienašališkai nustatytos šilumos kainos


Skuodo rajono savivaldybės taryba per 30 kalendorinių dienų nenustatė UAB „Skuodo šiluma" šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, todėl Komisija kainas nustatė vienašališkai. Sprendimas įsigalios 2019 m. kovo 1 d.

Komisijos skaičiavimais, po šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekcinė 2019 m. vasario mėn. šilumos kaina, nevertinant papildomos dedamosios dėl kuro kainų skirtumo, mažėja 4,91 proc. – nuo dabar galiojančios 6,72 ct/kWh iki 6,39 ct/kWh.

Komisijos vienašališkai nustatytos laikinos šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau nei 12 mėn. arba tol, kol pašalinamas pažeidimas.

Šįmet UAB „Skuodo šiluma" yra antroji šilumos tiekimo įmonė, kuriai Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias, pernai buvo priimta 11 sprendimų dėl vienašališko kainų nustatymo.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. vasario 28 d. posėdžio medžiaga galite čia.