Įeiti
Publikuota: 2019-02-28. Atnaujinta:

Nepriklausomam šilumos gamintojui UAB „Plungės bioenergija“ nustatyta bazinė šilumos gamybos kaina


Komisija nepriklausomam šilumos gamintojui UAB „Plungės bioenergija" nustatė šilumos gamybos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – projekcinė 2019 m. vasario mėn. šilumos gamybos kaina yra 3,54 ct/kWh (be PVM).

Komisija, nustatydama UAB „Plungės bioenergija" bazinę šilumos gamybos kainą, būtinajam šilumos kiekiui pagaminti suskaičiavo 1,63 mln. Eur būtinųjų sąnaudų ir investicijų grąžos, t. y. 256,39 tūkst. Eur arba 13,6 proc. mažiau nei skaičiavo bendrovė (sumažintos nusidėvėjimo (amortizacijos) ir finansinės sąnaudos bei investicijų grąža).

UAB „Plungės bioenergija" Plungės miesto palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų, faktinės ir projekcinių kainų palyginimas
(2019 m. vasario mėn.)

Plunges_bioenergija_2019_02_28.jpg

UAB „Plungės bioenergija" yra reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas, bendrovė pagaminamą šilumą parduoda UAB „Plungės šilumos tinklai" – šiluma tiekiama ir paskirstoma Plungės  miesto šilumos vartotojams. Patiekiamos šilumos kiekis sudaro apie 46 tūkst. MWh per metus, t. y. iki 67 proc. visos Plungės šilumos tiekimo sistemos poreikio.

Bendrovė pagal nuomos sutartį eksploatuoja du biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus po 5,5 MW (iš viso 11,0 MW), nuo 2007 m. eksploatuojama biošiluminė elektrinė, kurioje sumontuotas 16,0 MW galios su biokuro pakura katilas bei 3,65 MW kondensacinis ekonomaizeris (iš viso 19,65 MW). Bendrovė 2016 ir 2017 m. 100 proc. reguliuojamai šilumos gamybai reikalingo biokuro įsigijo energijos išteklių biržoje.

UAB „Plungės bioenergija" nepriklausomą šilumos gamybą vykdo nuo 2000 m. rugsėjo mėn., bendrovei taikoma reguliuojama šilumos gamybos kainodara.

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. vasario 28 d. posėdžio medžiaga galite čia.