Įeiti
Publikuota: 2019-02-28. Atnaujinta:

Komisija įvertino Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planą 2018–2027 m.


Komisija, siekdama užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, įvertino AB „Litgrid" parengtą Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planą 2018–2027 m. (susipažinti galite čia).

 Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plane 2018–2027 m. numatyta:
• visa perdavimo sistemos infrastruktūra, kurią reikia įrengti ar atnaujinti per artimiausius 10 metų;
• visos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, ir nustatomos naujos investicijos, kurias reikės atlikti per artimiausius 10 metų;
• investicijų finansavimo šaltiniai;
• visų investicinių projektų įgyvendinimo terminai.


2018–2027 m. AB „Litgrid" perdavimo tinklo plėtros ir atnaujinimo investicijų poreikis sieks apie 765,75 mln. Eur, t. y. 19,2 proc. daugiau, palyginus su 2017−2026 m. plane numatyta tinklo plėtra. Tai iš esmės lėmė patikslintos projektų apimtys bei vertės, atsižvelgus į objektų techninius ypatumus bei įvykusius pirkimus (gautus pirkimų pasiūlymus). Taip pat 2018–2027 m. planas buvo papildytas naujais projektais, lyginant su 2017–2026 m. planu.

1 pav. Investicijų finansavimo šaltiniai 2018–2027 m., mln. Eur

10_metu_planas_2019_02_28_finansavimas.jpg

 

Sinchronizacijos su KET projektui planuojama gauti 50 proc. arba 184 mln. Eur ES paramą.
**
Vartotojų lėšos suprantamos kaip gamintojų prijungimas, vartotojų projektai (OL kabeliavimas ir pan.) bei viešuosius interesus atitinkančios paslaugos, t. y. atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių prijungimas prie elektros tinklų.

Perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid" kiekvienais metais parengia ir teikia Komisijai ateinančių dešimties metų plėtros planą. Komisija, derindama plėtros planą, įvertina perdavimo sistemos operatoriaus jau įgyvendintas investicijas arba atitinkamai koreguoja anksčiau suderintas, bet dar neįgyvendintas investicijas, jų atlikimo terminus, darbų sumas ir kt.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. vasario 28 d. posėdžio medžiaga galite čia.