Įeiti
Publikuota: 2019-02-22. Atnaujinta:

Teigiami šilumos aukciono rezultatai mažina šilumos kainą vartotojams


Komisijos patvirtinta ir nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusi nauja šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) tvarka duoda teigiamus rezultatus: 2019 m. vasario 19 d. įvykusiame aukcione Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje veikiančių šilumos gamintojų pasiūlyta šilumos kaina balandžio mėnesiui yra nuo 14 iki 49 proc. mažesnė, palyginus su kovo mėnesiui pasiūlyta šilumos kaina.

Pirmieji aukcionai pagal naują tvarką įvyko 2018 m. gruodžio mėn. – buvo perkama šiluma 2019 m. sausio ir vasario mėnesiams.

2019 m. balandžio mėnesio šilumos supirkimo aukcionas (kainos be PVM)

KAUNASVILNIUSKLAIPĖDA
Aukcione parduodamos šilumos kainos pokytis (2019 m. kovas / 2019 m. balandis)   ​ ​
• Aukcione pasiūlyta vidutinė kaina – 1,57 ct/kWh. Palyginus su  kovo mėn. (2,8 ct/kWh), kaina mažėjo 43,93 proc. • Aukcione pasiūlyta vidutinė kaina – 2,92 ct/kWh. Palyginus su kovo mėn. (3,39 ct/kWh), kaina mažėjo 13,86 proc. • Aukcione pasiūlyta vidutinė kaina – 1,69 ct/kWh. Palyginus su kovo mėn. (3,29 ct/kWh), kaina mažėjo 48,63 proc.
Aukcione NŠG parduodamos  šilumos kainos pokytis (2018 m. balandis /2019 m. balandis) ​ ​
• 2018 m. balandį NŠG šilumą pardavinėjo už 1,72 ct/kWh vidutinę kainą, t. y. kaina per metus mažėjo  13,95 proc. • 2018 m. balandį NŠG šilumą pardavinėjo už 3,01 ct/kWh vidutinę kainą, t. y. kaina per metus nepasikeitė.  • 2018 m. balandį NŠG šilumą pardavinėjo už 2,35 ct/kWh vidutinę kainą, t. y. kaina per metus mažėjo  34,89 proc.
Komisijos nustatyta maksimali superkamos šilumos kainos riba (palyginamosios sąnaudos) ​ ​
• Aukciono dalyvių pasiūlyta vidutinė šilumos kaina buvo 54,92 proc. mažesnė nei Komisijos nustatytos maksimalios superkamos šilumos kainos ribos (atitinkamai 1,57 ct/kWh, palyginus su balandžio mėn. palyginamosiomis šilumos sąnaudomis 3,46 ct/kWh).• Aukciono dalyvių pasiūlyta vidutinė šilumos kaina buvo 9,88 proc. mažesnė nei Komisijos nustatytos maksimalios superkamos šilumos kainos ribos (atitinkamai 2,92 ct/kWh, palyginus su balandžio mėn. palyginamosiomis šilumos sąnaudomis 3,24 ct/kWh). • Aukciono dalyvių pasiūlyta vidutinė šilumos kaina buvo 51,58 proc. mažesnė nei Komisijos nustatytos maksimalios superkamos šilumos kainos ribos (atitinkamai 1,69 ct/kWh, palyginus su balandžio mėn. palyginamosiomis šilumos sąnaudomis 3,49 ct/kWh).
Šilumos tiekėjų ir NŠG tarpusavio konkurencija ​ ​
Balandžio mėn. pigesnę šilumą pasiūlė NŠG, kurių vidutinė šilumos kaina (1,48 ct/kWh) buvo 13,95 proc.  mažesnė nei šilumos tiekėjo vidutinė pasiūlyta šilumos kaina (1,72 ct/kWh).  Balandžio mėn. pigesnę šilumą pasiūlė šilumos tiekėjas, kurio parduodamos šilumos kaina (2,65 ct/kWh) buvo 11,95 proc.  mažesnė nei NŠG vidutinė parduodamos šilumos kaina (3,01 ct/kWh). Balandžio mėn. pigesnę šilumą pasiūlė NŠG, kurių vidutinė šilumos kaina (1,69 ct/kWh) buvo 38,55 proc. mažesnė nei šilumos tiekėjo vidutinė pasiūlyta vidutinė šilumos kaina (2,49 ct/kWh).


2019 m. balandžio mėn. šilumos aukcione mažiausią šilumos kainą pasiūlė Kaune veikiantis NŠG (UAB „Foksita), didžiausią – Jiezno mieste veikiantis NŠG (UAB „Roalsa“). Tarp šilumos tiekėjų mažiausią šilumos kainą aukcione pasiūlė AB „Kauno energija“ Petrašiūnų katilinėje eksploatuojamais biokuro katilais pagamintinai šilumai.

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. šilumos supirkimo aukcionai vyksta elektroninėje erdvėje, kas visiems rinkos dalyviams užtikrina vienodas konkuravimo sąlygas.