Įeiti
Publikuota: 2019-02-18. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono nuostatų


Komisija, atsižvelgdama į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus.

Esminiai pakeitimai:
• Keičiamas skatinimo kvotų paskirstymo modelis:
- aukcione potencialūs elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojai varžosi ne dėl Komisijos nustatyto fiksuoto tarifo, o dėl elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedo (toliau – kainos priedas), kuris apskaičiuojamas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatyme nustatytu būdu;
- didžiausiosios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos (toliau – didžiausioji kaina) nustatymo metodiką ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinės kainos (toliau – atskaitinė kaina) nustatymo metodiką tvirtina ir didžiausiąją kainą bei atskaitinę kainą pagal metodikas apskaičiuoja ir skelbia Komisija;
- didžiausią galimą kainos priedą nustato Komisija.
• Aukcionai organizuojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamame tvarkaraštyje nustatytais terminais. Tvarkaraštyje be aukcionų terminų nustatomas ir trejų metų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo dažnumas, apimtis ir aukciono laimėtojams planuojamos skirti VIAP lėšos.
• Aukcione gali dalyvauti tik naujus ar neeksploatuotus pajėgumus ketinantys statyti ir eksploatuoti asmenys, atsisakę leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
• Asmenys, statantys ar įrengiantys elektrines, kurių įrengtoji galia lygi ar didesnė kaip 500 kW, privalo prisiimti balansavimo atsakomybę.
• Įtvirtintas aukcione dalyvaujančių gamintojų technologinio neutralumo principas.
• Nustatyti atnaujinti reikalavimai elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolui ir prievolių užtikrinimo procedūrai.
• Numatytas aukciono dalyvio mokestis, kurį nustato Komisija, įvertinusi aukciono organizavimo sąnaudas.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. kovo 7 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".