Įeiti
Publikuota: 2019-02-14. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Kauno vandenys“ bazinės paslaugų kainos


Komisija, įvertinusi UAB „Kauno vandenys" 2016 m. faktines sąnaudas ir numatomus įgyvendinti investicijų projektus, suskaičiavo apie 523 tūkst. Eur mažiau būtinųjų sąnaudų nei planavo įmonė, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,24 Eur/m3 (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą bei 1,07 Eur/mėn. (be PVM) apskaitos kainą.

Šiuo metu UAB „Kauno vandenys" vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2015 m. rugsėjo mėn.

UAB „Kauno vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 Kaunas_2019_02_13.jpg

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos kaina gyventojams nežymiai mažėja dėl faktiškai didesnių bendrovės parduodamų paslaugų kiekio, įvertinus patiriamus nuostolius daugiabučiuose namuose. Apskaitos kaina keičiasi dėl išaugusio lėšų poreikio paslaugų teikimui ir kt.

Komisijos suderintos naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių taryboms – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, UAB „Kauno vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 0,99 proc.  proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi  91,4 proc. aptarnaujamos teritorijos gyventojų (turi galimybę naudotis paslauga 94,4 proc.), nuotekų tvarkymo paslauga – 87 proc. (turi galimybę 92,3 proc.).  Beveik 99,5 proc. vartotojams centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens atitinka visus Higienos normos reikalavimus, 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų parametrų.

Komisijos posėdyje taip pat suderinta paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina ūkio subjektams – 0,19 Eur/m3 (be PVM). Bendrovė nurodė, kad paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 1396 ūkio subjektai, per metus sutvarkomų paviršinių nuotekų kiekis vidutiniškai sudaro 706,0 tūkst. m3.

2012–2016 m. UAB „Kauno vandenys", pasinaudodama ES parama, įgyvendino šiuos svarbiausius  investicinius projektus:
• Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone (Akademijoje, Domeikavoje, Garliavoje, Ringauduose): bendra vertė  896,04 tūkst. Eur, iš jų ES fondų lėšos – 612,78 tūkst. Eur, nutiesta 15,134 km vandentiekio bei 11,702 km nuotekų tinklų, prie vandentiekio tinklų prisijungė 497 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 521 vartotojas (iki 2016 m. gruodžio 31 d.).
• Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune: bendra vertė 1171,77 tūkst. Eur, iš jų ES fondų lėšos – 580,32 tūkst. Eur. Už šias lėšas nutiesta 45,94 km vandentiekio ir 50,76 km nuotekų tinklų, prie vandentiekio tinklų prisijungė 832 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 1164 vartotojai (iki 2016 m. gruodžio 31 d.), taip pat pastatyta 13 nuotekų siurblinių ir rekonstruota 1 vandens siurblinė.
• Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kaune: bendra vertė 10907,43 tūkst. Eur, iš jų ES fondų lėšos – 9031,92 tūkst. Eur. Tinklų statyba vyko Šančiuose, Vilijampolėje, Aleksote bei pastatyti nuotekų tinklai su požemine nuotekų siurbline Paštuvos g., nutiesta 44,049 km vandentiekio ir 71,598 km nuotekų tinklų, prie vandentiekio tinklų prisijungė 626 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 1277 vartotojai (iki 2016 m. gruodžio 3 d.), pastatyta 1 vandentiekio ir 17 nuotekų siurblinių.
• Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune: bendra vertė 4411,63 tūkst. Eur, iš jų ES fondų lėšos – 3721,52 tūkst. Eur. Už šias lėšas nutiesta apie 13,428 km vandentiekio ir apie 18,543 km nuotekų tinklų, prie vandentiekio tinklų prisijungė 168 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 259 vartotojai (iki 2016 m. gruodžio 31 d.).
• Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statyba: bendra vertė 10936,69 tūkst. Eur, iš kurių ES fondų lėšos – 7839,40 tūkst. Eur. Objektas eksploatuojamas nuo 2016 m. kovo 1 d.

2016–2018 m. laikotarpiu investicijos į vandentvarkos ūkį turėtų siekti apie 44485,34 tūkst. Eur, iš jų 19246,92 tūkst. Eur sumą planuojama finansuoti pasinaudojant ES parama. Už šias lėšas ketinama vykdyti geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir rekonstrukciją Kaune: bus nutiesta apie 18,23 km naujų vandentiekio tinklų (planuojama prijungti 578 vartotojus), apie 32,19 km naujų nuotekų surinkimo tinklų (planuojama prijungti 851 vartotoją), rekonstruoti apie 17,52 km vandentiekio tinklų ir apie 8,76 km nuotekų surinkimo tinklų bei Kauno nuotekų valymo įrenginius. Planuojama, kad tai leis padidinti galimybes gyventojams gauti centralizuotas paslaugas: bus suteikta galimybė naudotis centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga 95,5 proc. gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – 93,7 proc. Taip pat bendrovė ketina rekonstruoti ir plėsti paviršinių nuotekų tinklą Kaune, iš viso numatyta nutiesti 24,14 km ir rekonstruoti 0,29 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų, įrengti 7 paviršinių nuotekų valymo įrenginius.

UAB „Kauno vandenys" 2016 m. realizavo 16797,6 tūkst. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą, 2016 m. turėjo 1225,27 tūkst. Eur pelno, 2017 m. veiklos rezultatas – 1739,88 tūkst. Eur pelno.

 

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. vasario 14 d. posėdžio medžiaga galite čia.