Įeiti
Publikuota: 2019-02-14. Atnaujinta:

Suderintos AB „Energijos skirstymo operatorius“ investicijos


Komisija suderino AB „Energijos skirstymo operatorius" 2018 m. bendrai derinamų investicijų sąrašu pateiktus investicijų projektus, kurių bendra vertė yra daugiau nei 240 mln. Eur, iš jų elektros energetikos sektoriui – 226 140,89 tūkst. Eur, gamtinių dujų sektoriui – 13 912,08 tūkst. Eur. Visi darbai bus finansuojami bendrovės nuosavomis ir skolintomis lėšomis.

2018 m. pagrindiniai darbai elektros energetikos sektoriuje skirti 35–6 kV elektros tinklo bei 0,4 kV elektros tinklo, ryšių ir valdymo sistemų bei informacinių sistemų atnaujinimui ir (ar) modernizavimui. Gamtinių dujų sektoriuje didžioji dalis investicijų yra skirtos dujotiekių, matavimo priemonių, programinės įrangos įrengimui ir atnaujinimui – tai būtina užtikrinant patikimas paslaugas vartotojams.

Prognozuojama, kad energetikos sektoriuje 2018 m. bendrai derinamų investicijų įtaka reguliuojamoms elektros energijos skirstymo kainoms, palyginus su 2018-iems metams nustatytomis, sudaro 0,060 ct/kWh, gamtinių dujų sektoriuje – 0,147 Eur/MWh.

Komisija taip pat įvertino 2017 m. AB „Energijos skirstymo operatorius" įgyvendintas investicijas: faktinė elektros energetikos sektoriuje atliktų darbų suma – 124 674,70 tūkst. Eur, gamtinių dujų sektoriuje – 7 119,43 tūkst. Eur. Kai kurių investicijų sumos keitėsi po viešųjų pirkimų procedūrų, kai kurių investicijų atsisakyta, taip pat suderintos jau įgyvendintos investicijos, kurios anksčiau nebuvo suderintos su Komisija.

AB „Energijos skirstymo operatorius" privalo pateikti Komisijai investicijų įgyvendinimo ataskaitas.

Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriai investicijas, kurių vertė mažesnė nei 3,5 mln. Eur, teikia derinti Komisijai bendru sąrašu, elektros skirstomųjų tinklų operatoriai – mažesnes nei 1,5 mln. Eur investicijas. Gamtinių dujų įmonės bendru sąrašu derina investicijų projektus, kurių vertė mažesnė, negu 2 mln. Eur.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. vasario 14 d. posėdžio medžiaga galite čia.