Įeiti
Publikuota: 2019-02-14. Atnaujinta:

Keičiasi Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodika


Atsižvelgiant į Gamtinių dujų įstatymo pakeitimus, susijusius su gamtinių dujų perdavimo sistemos kainodara, Komisija patvirtino naujos redakcijos Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:
• atsisakoma kainų viršutinių ribų nustatymo / koregavimo – kiekvienais reguliavimo periodo metais bus nustatomos / koreguojamos pajamų viršutinės ribos;
• įtvirtinta gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių intersisteminio kompensavimo galimybė, t. y. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą dėl regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimo, numatytas kompensavimo mechanizmas tarp regiono perdavimo sistemos operatorių, kuris numatys mokėjimus už kiekvienos šalies infrastruktūros panaudojimą;
• patikslinti gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus technologinių sąnaudų vertinimo kriterijai: paklaidų ir nesandarumų technologinių sąnaudų atveju atsižvelgiama į reguliavimo periodui nustatytą paklaidų ir nesandarumų technologinių sąnaudų procentinį santykį su atitinkamu laikotarpiu operatoriaus transportuotu gamtinių dujų kiekiu;
• atsižvelgiant į 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, reikalavimus, patikslinti duomenų pateikimo terminai.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. vasario 14 d. posėdžio medžiaga galite čia.