Įeiti
Publikuota: 2019-02-14. Atnaujinta:

UAB „Kaišiadorių vandenys“ nustatytos bazinės paslaugų kainos


Komisija, įvertinusi UAB „Kaišiadorių vandenys" 2016 m. faktines sąnaudas ir planuojamus įgyvendinti investicijų projektus, suskaičiavo 421,48 tūkst. Eur mažiau būtinųjų sąnaudų nei planavo įmonė, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,60 Eur/m3 (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą bei 1,55 Eur/mėn. (be PVM) apskaitos kainą.

Šiuo metu UAB „Kaišiadorių vandenys" vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2013 m. liepos mėn.

UAB „Kaišiadorių vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM) Kaisiadorys_2019_02_13.jpg

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos kaina iš esmės mažėja dėl prijungtų naujų vartotojų, kuriuos anksčiau aptarnavo Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, ir išaugusio realizuojamo geriamojo vandens ir sutvarkomų nuotekų kiekių. Apskaitos kainos pokytį lėmė didesnės einamojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos, darbo užmokesčio fondo pasikeitimai ir kt.

Komisijos suderintos naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, UAB „Kaišiadorių vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,19 proc.  proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi  97,3 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – 81,3 proc. Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų. 92 proc. vartotojams centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens atitinka visus Higienos normos reikalavimus, 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų parametrų.

Komisijos posėdyje taip pat suderinta paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina ūkio subjektams – 0,13 Eur/m3 (be PVM). Bendrovė eksploatuoja paviršinių nuotekų tinklus Kaišiadorių ir Žiežmarių miestuose – bendras tinklų ilgis sudaro beveik 15,5 km.

UAB „Kaišiadorių vandenys" 2012–2016 m. įgyvendino šiuos svarbiausius investicijų projektus:
• Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių r. (Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse, Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose, Žasliuose), bendra projekto vertė 10,422 mln. Eur, iš jų ES parama – beveik 8,85 mln. Eur. Už šias lėšas nutiesta 36,61 km vandentiekio ir 46,81 km nuotekų tinklų, pastatytos 33 naujos nuotekų siurblinės, prie vandentiekio tinklų sudaryta galimybė prisijungti 1029 būstams (prijungti 936), prie nuotekų tinklų – 1083 būstams (prijungta 994), Žaslių miestelyje pastatyta nauja nuotekų valykla su automatizuotu valdymu – nuotekų tvarkymas atitinka ES reikalavimus.
• Kaišiadorių dumblo apdorojimo įrenginių statyba, kurios bendra vertė siekia beveik 1,08 mln. Eur, iš jų ES fondų lėšos – 0,866 mln. Eur. Už šias lėšas buvo pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai ir įrengta dumblo kompostavimo aikštelė Kaišiadorių miesto nuotekų valyklos teritorijoje: įgyvendinus investicijų projektą, sutvarkoma daugiau skirtingų nuotekų, taip sumažinant komunalinių atliekų srautą, patenkantį į regioninį sąvartyną.
• Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių r. (Kaišiadorių mieste, Kiemelių kaime, Stasiūnų kaime. Rumšiškių miestelyje). Bendra projekto vertė – beveik 5,83 mln. Eur, iš jų ES fondų lėšos – beveik 5,23 mln. Eur. Įgyvendinant projektą nutiesta 27,06 km vandentiekio tinklų ir 38,61 nuotekų tinklų, prie centralizuotų vandentiekio tinklų suteikta galimybė prijungti 688 būstus (prisijungė 565), prie nuotekų tinklų – 873 būstus (prisijungė – 715).

2017–2019 m. UAB „Kaišiadorių vandenys"  planuoja įgyvendinti investicijų už daugiau nei 6,9 mln. Eur, iš jų apie 5 mln. Eur sumą tikimasi finansuoti pasinaudojant ES struktūrinių fondų paramos lėšomis. Bendrovė numačiusi rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius ir nuotekų ūkį Pravieniškių kaime (Kaišiadorių r.), vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimą ir plėtrą Kaišiadorių r. savivaldybėje, pastatyti naujas arba rekonstruoti geriamojo vandens geležies šalinimo sistemas Kasčiukiškių, Neprėkštos, Viliūnų, Nemaitonių, Tauckūnų, Mikalaučiškių, Guronių kaimuose. Įgyvendinus investicijų projektus, planuojama, kad galimybe naudotis centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga turės papildomai 323 vartotojai, centralizuota nuotekų tvarkymo paslauga – 416 vartotojų, o pastačius vandens valymo įrenginius – Kaišiadorių r. sav. gyventojams bus tiekiamas kokybės reikalavimus atitinkantis geriamasis vanduo.

UAB „Kaišiadorių vandenys" 2016 m. realizavo 547,20 tūkst. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2016 m. turėjo 42,54 tūkst. Eur pelno.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. vasario 14 d. posėdžio medžiaga galite čia.