Įeiti
Publikuota: 2019-02-11. Atnaujinta:

Šilumos tiekėjas atsakingas už teisingą šilumos paskirstymą ir mokesčių priskyrimą


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Vilniaus energija“ ginčą dėl klaidingai priskirtų mokėjimų už šilumos energiją, įpareigojo šilumos tiekėją atlikti vartotojo bute suvartotos šilumos kiekio perskaičiavimą.

Vartotojas nurodė, kad paaiškėjus aplinkybėms, jog jo bute suvartotas šilumos kiekis buvo nustatomas pagal gretimo buto šilumos skaitiklio rodmenis, vartotojas kreipėsi tiek į UAB „Vilniaus energija“, tiek į AB „Vilniaus šilumos tinklai“, prašydamas ištaisyti jam teiktas sąskaitas ir perskaičiuoti jo suvartotą šilumos kiekį.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ perskaičiavo šilumos suvartojimą vartotojo bute už laikotarpį, kai vykdo šilumos tiekimo veiklą Vilniuje, t. y. nuo 2017 m. kovo 30 d., tuo tarpu UAB „Vilniaus energija“, turėjusi atlikti perskaičiavimą už laikotarpį iki 2017 m. kovo 29 d., tai daryti atsisakė. Bendrovė savo sprendimą motyvavo tuo, jog minėtu laikotarpiu šilumą skirstė teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal jai pateiktus duomenis.

Komisija šiuos UAB „Vilniaus energija“ argumentus atmetė ir įpareigojo atlikti suvartoto šilumos kiekio perskaičiavimą: šilumos tiekėjas yra atsakingas už teisingą šilumos paskirstymą ir mokesčių priskyrimą, o šilumos vartotojas turi apmokėti už faktiškai suvartotą šilumos kiekį.