Įeiti
Publikuota: 2019-02-08. Atnaujinta:

Pratęsiamas terminas, kada Baltijos šalių prekybos zonose galės veikti keli paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai


Atsižvelgiant į Baltijos šalių perdavimo sistemų ir biržos operatorių bendrą prašymą, Komisija priėmė sprendimą iki 2019 m. birželio 30 d. pratęsti terminą, kada Lietuvos, Latvijos ir Estijos prekybos zonose galės pradėti veikti keli paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai.

Latvijos ir Estijos nacionalinės reguliavimo institucijos taip pat pritarė termino pratęsimui.

Komisija AB „Litgrid" kartu su Latvijos ir  Estijos elektros perdavimo sistemos operatoriais parengtą bendrą pasiūlymą dėl daugiau nei vieno elektros energijos biržos operatoriaus veikimo Baltijos šalių prekybos zonose patvirtino 2018 m. gegužės 31 d., perdavimo sistemos operatoriai turėjo per 6 mėn. parengti atitinkamus susitarimus, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos prekybos zonose galėtų pradėti veikti keli paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai.

Iki 2019 m. birželio 30 d. įgyvendinus bendrą pasiūlymą dėl daugiau nei vieno elektros energijos biržos operatoriaus veikimo Baltijos šalių prekybos zonose, bus užtikrintos vienodos ir nediskriminuojančios sąlygos naudotis tarpzoniniu elektros energijos perdavimo pralaidumu, jei vienoje prekybos zonoje yra daugiau nei vienas paskirtasis elektros energijos rinkos operatorius. Šiuo metu Lietuvoje veikia „Nord Pool" AS ir suteikta teisė veiklą vykdyti „EPEX SPOT" SE. Pastarasis realiai vykdyti veiklą galės tik priėmus operatorių pasiūlymą dėl daugiau nei vieno elektros energijos biržos operatoriaus veikimo Baltijos šalių prekybos zonose.

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. vasario 8 d. posėdžio medžiaga galite čia.


tai yra elektros biržos operatoriai, kuriuos nacionalinė reguliavimo institucija paskyrė vykdyti veiklą atitinkamoje teritorijoje.