Įeiti
Publikuota: 2019-02-07. Atnaujinta:

Vartotojas turi sudaryti sąlygas įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus


Komisija, išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir UAB „Vilniaus energija“ bei AB „Vilniaus šilumos tinklai“, pasisakė, kad vartotojui nesudarius sąlygų įrengti karšto vandens apskaitos prietaisų, jam teisėtai ir pagrįstai skaičiuojamas karšto vandens suvartojimas pagal normatyvus.

2013 m. kovo mėn. vartotojo bute sugedo vienas iš karšto vandens apskaitos prietaisų, todėl vartotojas pats nusipirko naują. Skaitiklį pakeitė UAB „Vilniaus energija“ darbuotojai ir, įvertinę abu bute esančius karšto vandens apskaitos prietaisus, surašė patikrinimo aktą, kad jie yra tinkami eksploatuoti. Todėl vartotojas, 2016 m. rugpjūčio mėn. gavęs pranešimą apie planuojamus atlikti karšto vandens skaitiklių keitimo darbus, jų keisti nesutiko. Nuo to laiko karšto vandens suvartojimas jam skaičiuojamas pagal normatyvus.

Vėliau vartotojas pats kreipėsi į karšto vandens tiekėją, kad būtų pakeisti apskaitos prietaisai, tačiau ir vėl nesutiko jų įrengti, nes, jo teigimu, pasiūlyti skaitikliai neatitiko nustatytų reikalavimų. Dėl to vartotojas mano, kad jam neteisėtai skaičiuojamas karšto vandens suvartojimas pagal normatyvus.

Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad vartotojas iki šiol nesudarė sąlygų karšto vandens tiekėjui įrengti apskaitos prietaisų jo bute. Komisija primena, kad vartotojai turi užtikrinti galimybes įrengti karšto vandens tiekėjui priklausančius apskaitos prietaisus (nepriklausomai nuo turimų skaitiklių būklės ir tinkamumo naudoti), priešingu atveju karšto vandens suvartojimas skaičiuojamas pagal normatyvus.