Įeiti
Publikuota: 2019.10.18. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos  Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo PROJEKTĄ – prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. spalio 25 d.

Siūlomi esminiai pakeitimai:
• Metodika būtų taikoma ir nustatant elektros energijos kainas tiems gamintojams, kurie teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugas ir kurių kainos reguliuojamos Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka.
• Reglamentuotas tretinio aktyviosios galios rezervo kainų reguliavimas, kai organizuojamas vienas tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos aukcionas: siūloma numatyti, kad gamintojo, teikiančio tretinio aktyviosios galios rezervo ir užtikrinančio įtampų valdymą 330 kV perdavimo tinkle paslaugą, šios paslaugos kainos viršutinė riba nustatoma mažiausių sąnaudų principu, įvertinus visus šios paslaugos teikimui techninius reikalavimus atitinkančius įrenginius.
• Numatyta, kad gamintojams, kuriems praeityje nebuvo nustatytos tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo atstatymui, reguliuojamos paslaugos kainų viršutinės ribos ir kurie neturi pasirengę reguliavimo apskaitos sistemos,  paslaugos kainos viršutine riba būtų laikomi perdavimo sistemos operatoriaus organizuoto tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos aukciono rezultatai*.
• Taryba asmenims, teikiantiems izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugas, numato įpareigojimus teikti paslaugas sąnaudomis pagrįstomis kainomis, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą. Šiuo atveju gamintojams būtų padengiamos pagrįstos pastoviosios sąnaudos per izoliuoto darbo paslaugos teikimo kainą. Tokių gamintojų dalyvavimas elektros energijos rinkoje nebūtų ribojamas, suteikiant jiems teisę investicijų grąžą uždirbti iš parduotos elektros energijos.

*****

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2019-10-25 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

 

 

* Tais atvejais, kai šios kainos yra didesnės už praėjusių metų šios paslaugos teikimo kainas daugiau negu 10 proc., gamintojai už paslaugos teikimo laikotarpį turės parengti ir pateikti reguliuojamų sąnaudų ataskaitas pagal teisės aktų reikalavimus. Nustačius neatitikimą tarp faktiškai patirtų sąnaudų ir gautų pajamų gamintojai būtų įpareigojami grąžinti perdavimo sistemos operatoriui skirtumą tarp faktiškai patirtų sąnaudų ir gautų pajamų.