Įeiti
Publikuota: 2019-10-31. Atnaujinta:

Patvirtintas 2020 m. elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino elektros energetikos sektoriaus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetą 2020-iems metams – 76,589 mln. Eur, t. y. 23,08  proc. mažesnį nei 2019 m. – 99,576 mln. Eur.

2020 metams VIAP kaina visiems asmenims – 0,683 ct/kWh be PVM, t. y. 24,35 proc. mažesnė, palyginus su nustatyta 2019-iems metams (0,903 ct/kWh be PVM).

VIAP lėšų poreikis, taip pat ir VIAP kaina visiems asmenims iš esmės mažėja dėl išaugusios prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2020 m., kuri mažina VIAP lėšų poreikį atsinaujinančių išteklių gamybai finansuoti.

Lentelė. VIAP lėšų biudžetas 2020 metais

VIAP paslauga2020 m. poreikis, mln. EUR

2018 m. fakto ir plano neatitikimai (pagal pinigų srautą), mln. EUR

2020 m. biudžetas, įvertinus neatitikimus, mln. EURPaslaugos kaina, ct/kWh
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta paslauga:

106,676

-31,321

75,355

0,672
AEI gamyba84,645-27,845*56,8000,507
AEI balansavimas (perdavimo tinkle)5,395-0,6244,771
0,165
​ ​ ​ ​ ​
AEI balansavimas (skirstymo tinkle)0,907-0,4460,461
Centralizuota prekyba0,06900,069
Kitos sąnaudos**0,1150,0020,117
Įplaukų neatitikimas--2,408-2,408
VIAP grąžinimas pagal Elektros energetikos įstatymo 74* str. 2 d.15,545015,545
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta paslauga:0000
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta paslauga0000
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyta paslauga***01,0391,0390,009
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyta paslauga0000
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodyta paslauga0000
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyta paslauga0000
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodyta paslauga:0,1930,0020,1950,002
Prijungimo prie elektros tinklų mokesčio nuolaidos0,07800,0780,001
Kitos sąnaudos0,1150,0020,1170,001
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodyta paslauga00,00000
IŠ VISO:106,869-30,28076,5890,683
* Įvertintas skirtumas tarp prognozuotų išmokėti ir faktiškai išmokėtų VIAP lėšų 2018 metais ir 2019 metais iki liepos 31 d.

** Papildomų VIAP lėšų, susijusių su VIAP teikimu (Metodikos 5.1–5.6 p.), poreikio dalis.
*** Paslaugą 2020 metais nenumatoma teikti, tačiau lėšų poreikis nustatytas įvertinus 2018 metų neatitikimus tarp prognozuojamų ir faktiškai patirtų sąnaudų teikiant šią paslaugą.

2020 m. VIAP lėšos skiriamos remti ir skatinti vietinę gamybą iš atsinaujinančių energetikos išteklių, taip pat kompensuoti elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, prijungimą prie elektros tinklų.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. spalio 31 d. posėdžio medžiaga galite čia.