Įeiti
Publikuota: 2019-10-31. Atnaujinta:

Paskelbtos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka 2020 m.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar AB „Litgrid“ pateiktos diferencijuotos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos neviršija nustatytos viršutinės kainų ribos, nediskriminuoja vartotojų ar jų atskirų grupių, priėmė sprendimą paskelbti AB „Litgrid“ patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką 2020 metams.

Taryba sprendimą dėl AB „Litgrid“ perdavimo paslaugų kainos viršutinės ribos 2020 metams priėmė 2019 m. spalio 3 d. posėdyje – nustatė  0,814 ct/kWh (be PVM) perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, sisteminių paslaugų kaina 2020 metams –  0,785 ct/kWh (be PVM) – nustatyta 2019 m. spalio 18 d. posėdyje.

Lentelė. Diferencijuotos elektros perdavimo paslaugų kainos 2019–2020 metais

Eil. Nr.

Kainos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina (be PVM)
​ ​ ​ ​ ​ ​330-110 kV įtampoje35-6 kV įtampoje
Galiojančios nuo 2019-01-01 Nustatyta nuo
2020-01-01
Galiojančios nuo 2019-01-01Nustatyta nuo 2020-01-01
1.Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina     
1.1.Perdavimo paslaugos kainact/kWh0,6570,813--
1.2.Sisteminių paslaugų kainact/kWh0,6150,785--
2.Dvinaris tarifas     
2.1.Energijos dedamojict/kWh0,4340,5090,4770,552
2.2.Galios dedamojiEUR/
kW mėn.
1,211,5941,321,704
3.Sisteminių paslaugų tarifasEUR/
kW mėn.
3,5024,3393,5024,339
4.Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinkląct/kVarh0,160,1660,160,166
5.Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinkloct/kVarh0,080,0830,080,083
6.Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalys.ct/kWh0,080,08--


Paskelbtos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka įsigalios 2020 m. sausio 1 d.


Išsamiai susipažinti su 2019 m. spalio 31 d. posėdžio medžiaga galite čia.