Įeiti
Publikuota: 2019-10-31. Atnaujinta:

Nustatyta nauja UAB „Raseinių šilumos tinklai“ bazinė šilumos kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 5,79 ct/kWh be PVM, t. y. 21,6 proc. didesnę, palyginus su šiuo metu taikoma (4,76 ct/kWh be PVM).

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos kainos, ct/kWh be PVM

Raseiniai_bazine_2019_10_30.jpg

Taryba bendrovei apskaičiavo 2364,99 tūkst. Eur būtinųjų šilumos tiekimo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą bei didėjančias personalo sąnaudas. Palyginus su bendrovės projektu, sumažintos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos.   

Taip pat Taryba konstatavo, kad UAB „Raseinių šilumos tinklai“ grąžintina suma dėl ankstesniais laikotarpiais šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų skirtumo yra   33,08 tūkst. Eur, dėl mokestinių įsipareigojimų –  13,44 tūkst. Eur. Šios sąnaudos bus grąžintos bendrovei per vienerius metus.

Naujoje UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos kuro struktūroje didžiausią dalį (89 proc.) sudaro biokuras.

Keičiasi ir karšto vandens kaina: projekcinė 2019 m. spalio mėn. kaina daugiabučių namų vartotojams yra 5,51 Eur/m3.

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2014–2017 m. laikotarpiu į šilumos ūkį investavo daugiau kaip 3,8 mln. Eur, investicijos daugiausia buvo finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų lėšomis (45 proc.). Viena svarbiausių investicijų – Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas.

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šiluma ir karštu vandeniu aprūpina 3 327 vartotojus, iš kurių 95 proc. yra gyventojai.

Tarybos nustatyta nauja UAB „Raseinių šilumos tinklai“ bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti Raseinių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. spalio 31 d. posėdžio medžiaga galite čia.