Įeiti
Publikuota: 2019-10-31. Atnaujinta:

Nustatyta naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina 2020 metams


Nuo 2020 m. sausio 1 d. eksportuojant elektros energiją į trečiąsias šalis bus taikoma 5,87 Eur/MWh naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina (2019 m. – 5,71 Eur/MWh).


Palyginus su 2019 m. taikoma naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina, nustatyta 2020-iems metams yra 2,77 proc. didesnė. Kainos pokytį iš esmės lėmė prognozuojama didesnė elektros energijos rinkos kaina (2020 m. – 50,76 Eur/MWh, 2019 m. – 43,48Eur/MWh). 

Naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina taikoma nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, kurie eksportuoja elektros energiją į trečiąsias šalis.

 

Naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina nustatoma:

- atsižvelgiant į faktinę perdavimo sistemos sąnaudų dalį, tenkančią naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, bei faktinę naudojimosi paslaugomis apimtį;

- kai naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis (elektros energijos eksporto į trečiąsias šalis) apimtis ankstesniais metais yra lygi nuliui, naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina nustatoma atsižvelgiant į planuojamą pastoviųjų sąnaudų, tenkančių šioms paslaugoms, dydį bei elektros energijos suvartojimo technologinėms ir savoms reikmėms dalį;

- į pastoviąsias sąnaudas, tenkančias naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, neįtraukiami patiriami kaštai pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių (ITC) mechanizmą – jie įvertinami nustatant elektros energijos perdavimo paslaugos kainą.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. spalio 31 d. posėdžio medžiaga galite čia.