Įeiti
Publikuota: 2019-10-30. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas rinkos dalyviams pasinaudoti gamtinių dujų skirstymo tinklu, teikia viešajai konsultacijai atnaujintų Naudojimosi AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki lapkričio 11 d.

Esminiai pakeitimai:
• siekiant užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, patikslinta pažeidžiamo gamtinių dujų vartotojo sąvoka ir atlikti kiti su tuo susiję pataisymai;
• reglamentuota, kaip apskaičiuojamas paskirstomas gamtinių dujų kiekis, kai atliekama matavimo priemonės metrologinė patikra arba nustatomas dujų kiekio matavimo priemonės gedimas;
• įtvirtinta, kad vartotojui nepateikus ateinantiems metams reikalingo skirstyti metinio gamtinių dujų kiekio,  taikoma faktinė pasibaigusių metų dujų skirstymo kainų grupė;
• numatyta, kad teikiant prašymą sudaryti gamtinių dujų skirstymo sutartį, turi būti pateikiamas ir dokumentas, patvirtinantis pristatymo vietos priklausymą laisvajai ekonominei zonai;
• patikslinta, kaip apskaičiuojami paskirstytų gamtinių dujų kiekiai.

Šiuo metu galiojančios Naudojimosi AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės suderintos 2017 m. gruodžio 27 d.

*****

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2019-11-11 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".