Įeiti
Publikuota: 2019-10-23. Atnaujinta: 2019-10-23

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. vartotojų energetinių įrenginių prijungimui nereikia VERT techninės būklės patikrinimo pažymų


Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. prijungiant vartotojų elektros tinklus (kai įtampa žemesnė nei 1000V) ar gamtinių dujų vartotojų tinklus (išskyrus vartotojo dujų sistemoje įrengtus (rekonstruotus) didelio slėgio dujotiekius arba jei pastato dujų sistemoje įrengtų dujinių prietaisų bendra vardinė galia yra didesnė kaip 100 kW) prie skirstomojo tinklo nereikia kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (VERT) dėl techninės būklės patikrinimo ir pažymų išdavimo.

Šiuos darbus atliks, t. y. tikrins energetinių įrenginių techninę būklę ir išduos pažymas, vartotojų energetinius įrenginius prijungiantys rangovai, kurie privalo turėti atitinkamai elektros ar gamtinių dujų įrenginių įrengimo veiklos atestatus bei profesinės civilinės atsakomybės draudimą.

„Dėl šių pakeitimų vartotojams bus paprastesnis ir greitesnis energetinių įrenginių prijungimas, taip pat leis sutaupyti – vidutiniškai patikrinimas ir pažymos išdavimas vartotojui kainuodavo apie 30 Eur. Nuo lapkričio 1 d. vartotojams nereikės papildomai rūpintis, tai atliks už juos rangovai", – sako Tarybos pirmininkė Inga Žilienė.

Vartotojai, norėdami prisijungti prie elektros energijos ar gamtinių dujų skirstymo tinklo, turi:
1) kreiptis į AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl prijungimo techninių sąlygų išdavimo (techninės sąlygos galioja 3 metus);
2) pasirašyti sutartį dėl gamtinių dujų ar elektros energijos tinklo nutiesimo iki sklypo ir apskaitos spintos įrengimo – tai reikia padaryti per 3 metus, kiek galioja išduotos techninės sąlygos, darbus gali atlikti operatorius ar pasirinktas rangovas;
3) tinklo paklojimas nuo sklypo ribos iki namo / objekto  (nėra termino, per kiek laiko vartotojas turi atlikti šiuos darbus) – jau nuo 2019 m. sausio 1 d. šių darbų techninės būklės patikrinimą atlieka ir pažymas išduoda rangovas (operatorius ar kitas pasirinktas darbų vykdytojas, turintis atitinkamą atestatą ir draudimą);
4) tinklo įrengimas iki name/objekte esančio energetinio įrenginio (gamtinių dujų ir (ar) elektros energijos) – nuo 2019 m. lapkričio 1 d. į Tarybą kreiptis nereikia, šių darbų techninės būklės patikrinimą atliks ir pažymas išduos rangovas.

Tarybos turimais duomenimis (2019 m. rugpjūčio 20 d.), neužbaigtų elektros vartotojų ar gamintojų prijungimo procedūrų buvo 16 477, vidaus bei lauko gamtinių dujų sistemų prijungimo – 26 191. Šios procedūros gali būti pradėtos 2019 m., 2018 m., 2017 m. ir dar anksčiau, tačiau neužbaigus jų iki 2019 m. spalio 31 d., įrenginių patikrinimą atliks ir pažymą išduos rangovas. 

SVARBU. Jei vartotojas Tarybai (arba buvusiai Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos) už paslaugos suteikimą yra sumokėjęs iš anksto (tokių atvejų yra ~ 200) ir paslauga nebus suteikta iki spalio 31 d., pinigai bus grąžinti – šie vartotojai turėtų kreiptis į Tarybą.