Įeiti
Publikuota: 2019-10-18. Atnaujinta:

Utenos vartotojams keisis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina


Paslaugų kainos gyventojams  

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi UAB „Utenos vandenys" 2017 m. faktines sąnaudas ir planuojamas investicijas, suskaičiavo 106,5 tūkst. Eur mažiau būtinųjų sąnaudų, nei planavo įmonė.

Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderinta 1,70 Eur/m3 (be PVM) bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, t. y. 7,1 proc. mažesnė, palyginus su dabar galiojančia, ir apskaitos kaina – gyventojai mokės 1,24 Eur/mėn. (be PVM).

UAB „Utenos vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 naujas_UTENA.jpg

Šiuo metu galiojančios UAB „Utenos vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos taikomos nuo 2014 m. birželio 1 d.

Sumažinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą gyventojams leido planuojami didesni realizuojamo geriamojo vandens ir sutvarkomų nuotekų kiekiai. Apskaitos kaina keičiasi dėl išaugusio lėšų poreikio paslaugoms teikti ir pasikeitusio sąnaudų paskirstymo – dalis netiesioginių ir bendrųjų (administracinių) sąnaudų priskiriama apskaitos veiklai.

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Utenos rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, UAB „Utenos vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,2 proc. proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Įgyvendinti investiciniai projektai

2013–2018 m. UAB „Utenos vandenys" įgyvendino investicijų už daugiau beveik 15,5 mln. Eur, iš jų dalis buvo finansuota pasinaudojant ES struktūrinių ir kitų fondų parama. 2013 m. Jotaičių, Antandrajos, Kaniūkų, Sėlės, Velbiškių kaimuose (Utenos r.) buvo pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, 2015 m. Tauragnuose, Utenoje, Sudeikiuose, Užpaliuose, Vyžuonose (Utenos r.) pastatytos 4 nuotekų siurblinės, nutiesta 43,31 km naujų vandentiekio tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 847 vartotojams) ir 56,03 km naujų nuotekų tinklų (sudaryta galimybė prisijungti
975 vartotojams). 2016 m. Šiaudinių miestelyje buvo nutiesta 1,81 km nuotekų tinklų ir pastatyta nuotekų valykla (prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungė 30 vartotojų).

2016–2018 m. buvo vykdomi papildomi investicijų projektai, kuriems paramą skyrė LR aplinkos ministerija ir LR Žemės ūkio ministerija. Utenos r. (Jasonių k.) numatyta už daugiau nei 2 mln. Eur sumą, iš kurios 1,61 mln. Eur skiriama iš ES fondų, nutiesti apie 12,8 km nuotekų tinklų ir apie
11,2 km vandentiekio tinklų, pastatyti 14 nuotekų siurblinių, 1 vandens kėlimo stotelę ir prijunti juos prie Utenos miesto aglomeracijos infrastruktūrą. Įvykdžius projektą, (dalis darbų neįvesti į eksploataciją), bus sudaryta galimybė ne mažiau kaip 259 būstams prisijunti prie vandentiekio tinklų ir 302 būstams – prie nuotekų tinklų. Kito projekto metu dalyje Medenių k. bus paklotą 2,3 km vandentiekio tinklų bei pastatyti vandens gerinimo įrenginiai. Įgyvendinus projektą, apie 80 šio kaimo gyventojų galės naudotis geresnėmis paslaugomis ir infrastruktūra. Projekto bendra vertė –
207 tūkst. Eur.

2018 m. UAB „Utenos vandenys" nuosavomis lėšomis pradėjo įgyvendinti 5 projektus: vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Pačkėnų kaime, Pačkėnų nuotekų valyklos statyba, nuotekų tinklų plėtra Antalgės kaime, vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Utenoje ir rajone ir vandentiekio tinklų Kauno g. Utenos rajone statyba. Projektų bendra vertė – beveik 2,16 mln. Eur. Dalis darbų jau atlikta, įgyvendinus visus investicijų projektus, Utenos mieste, Antalgės ir Pačkėnų kaimuose bus pastatytos 6 nuotekų siurblinės, nutiesta apie 7,86 km vandentiekio tinklų ir apie 11,66 km – nuotekų tinklų.

Planuojami investiciniai projektai

2019–2021 m. UAB „Utenos vandenys" planuoja įgyvendinti investicijų už beveik 21,6 mln. Eur, dalį lėšų tikimasi finansuoti iš ES paramos fondų. Svarbiausi darbai:
• Naujų tankinimo, pūdymo, sausinimo, džiovinimo (deginimo) bei kitos periferinės įrangos pastatymas, kuri reikalinga galutiniam nuotekų dumblo sutvarkymo užtikrinimui. Šiuose įrenginiuose bus apdorojamas Utenos nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas bei atvežamas dumblas iš Molėtų ir Anykščių nuotekų valymo įrenginių.
• Užbaigti įgyvendinti 2016 m. pradėtą investicijų projektą Jasonių kaime ir 2018 m. pradėtą II projekto etapą, per kurį planuojama nutiesti papildomus 2,4 km ilgio vandentiekio ir 2,6 km ilgio nuotekų tinklus, pastatyti dar vieną nuotekų siurblinę Jasonių kaime ir šio kaimo teritorijoje esančiose sodų bendrijose (bus suteikta galimybė 85 būstams prisijunti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų).
• Užbaigti 2018 m. pradėtą įgyvendinti investicijų projektą Medenių kaime, kurio metu ne tik atsiras galimybė prisijungti prie tinklų naujiems vartotojams, bet ir bus užtikrinta, kad esamiems ir naujiems vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitiktų visus Higienos normos reikalavimus.
• Taip pat įmonė nuosavomis lėšomis įgyvendins 9 investicijų projektus į vandentvarkos infrastruktūros plėtrą, dėl ko paklojus vandentiekio ir nuotekų tinklus vartotojams bus sudarytos galimybės prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Veiklos rodikliai

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga Utenos r. savivaldybėje naudojasi 83 proc. gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – 74 proc. Higienos normos reikalavimus atitinka 99,8 proc. tiekiamo geriamojo vandens, 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų parametrų.

2017 m. UAB „Utenos vandenys" realizavo 2379,1 tūkst. m³ vandens. 2017 m. Bendrovė iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos turėjo 821,19 tūkst. Eur pelno, 2018 m. pelnas sudarė 662,61 tūkst. Eur.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. spalio 18 d. posėdžio medžiaga galite čia.