Įeiti
Publikuota: 2019-10-18. Atnaujinta:

Taryba suderino UAB „Plungės vandenys“ bazines paslaugų kainas


Paslaugų kainos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi UAB „Plungės vandenys" 2017 m. faktines sąnaudas ir planuojamas investicijas, suskaičiavo 179 tūkst. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų, nei planavo įmonė. Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderinta 1,53 Eur/m3 (be PVM) bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, t. y. 26 proc. mažesnė, palyginus su dabar galiojančia, ir apskaitos kaina – gyventojai mokės 1,34 Eur/mėn. (be PVM).

Šiuo metu taikomos UAB „Plungės vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos galioja nuo 2014 m. birželio 1 d.

UAB „Plungės vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM)

Plunge_Vidos_2019_10_17.jpg

Sumažinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą gyventojams leido didesni realizuojamo geriamojo vandens ir sutvarkomų nuotekų kiekiai. Apskaitos kaina keičiasi dėl išaugusio lėšų poreikio paslaugoms teikti ir pasikeitusio sąnaudų paskirstymo – dalis netiesioginių ir bendrųjų (administracinių) sąnaudų priskiriama apskaitos veiklai, investicijų grąžos.

Taip pat Taryba suderino paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą – 0,25 Eur/m3 (be PVM). Bendrovė eksploatuoja 31 km paviršinių nuotekų tinklų Plungės miesto teritorijoje. Planuojama, kad bendrovė paslaugas teiks 45 abonentams, o sutvarkomų nuotekų kiekis sieks 259,9 tūkst. m3 per metus.

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Plungės r. savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, UAB „Plungės vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,06 proc. proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Įgyvendinti investiciniai projektai

2013–2017 m. UAB „Plungės vandenys" įgyvendino investicijų už beveik 9,5 mln. Eur. Dalis lėšų buvo finansuota pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama. Bendrovė užbaigė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo bei plėtros projekto II etapą Plungės rajone (Alsėdžiuose, Šateikiuose), vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros projektą Plungės rajone (Ž. Kalvarijoje, Plateliuose, Kuliuose), vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektą Plungėje (II etapas), taip pat nuotekų tinklų plėtros projektą Žemaičių Kalvarijos mstl. (Plungės r.).

Įgyvendinus investicijas, Plungės mieste ir rajono savivaldybės teritorijoje buvo naujai paklota 26,90 km vandentiekio tinklų, apie 44 km – nuotekų tinklų, pastatyti 4 nuotekų valyvo įrenginiai bei 33 nuotekų siurblinės, prie centralizuotų geriamojo vandens tinklų prisijungė 301 vartotojas, prie nuotekų tvarkymo tinklų – apie 755 vartotojus.

Šiuo metu bendrovė atlieka vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimą ir plėtrą Plungės mieste (bendra vertė – beveik 3,3 mln. Eur, ES fondų lėšos – beveik 1,85 mln. Eur). Už šias lėšas bendrovė  nuties 7,07 km naujų vandentiekio tinklų, 0,91 km – bus rekonstruoti, taip pat bus pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, užtikrinant, kad visas tiekiamas geriamasis vanduo atitiktų Higienos normos reikalavimus, taip pat bus paklota 12,76 km naujų nuotekų tinklų ir dar 4,07 km – bus rekonstruoti (bus sudaryta galimybė 116 naujų vartotojų gauti centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį ir 226 naudotis centralizuota nuotekų surinkimo paslauga).

Taip pat Plungės mieste bus paklota apie 6,79 km naujų lietaus nuotekų tinklų, 1,29 km – rekonstruota. Iš viso šiems darbams atlikti numatyta beveik 1,4 mln. Eur, iš jų didžioji dalis bus skirta iš ES paramos fondų (beveik 1,2 mln. Eur).

Planuojami investiciniai projektai

UAB „Plungės vandenys" 2018–2020 m. vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektams įgyvendinti numačiusi apie 4,4 mln. Eur. Planuojama, kad beveik pusę šios sumos pavyks finansuoti ES paramos fondų skiriamomis lėšomis.  Bendrovė užbaigs įgyvendinti pradėtą paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtrą Plungės mieste, taip pat vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir renovavimą Plungės rajone.

Atlikus darbus, geriamasis vanduo bus tiekiamas iš Plungės miesto vandenvietės į Glaudžių ir Jovaišiškės kaimus, taip pat bus įrengti geriamojo vandens nugeležinimo įrenginiai Narvaišių kaime, dar 9 gyvenvietėse įrengus naujus vandens gerinimo įrenginius visas teikiamas vanduo atitiks Higienos normos reikalavimus. Taip pat bus nutiesta 11,8 km vandentiekio, 19,4 km nuotekų tinklų ir 6,8 km paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų (128 vartotojams bus sudaryta galimybė gauti centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį, 286 – naudotis centralizuotu nuotekų surinkimu).

Veiklos rodikliai

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 86 proc. UAB „Plungės vandenys" aptarnaujamos teritorijos Plungės r. gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – 77 proc. Higienos normos reikalavimus atitinka 94 proc. centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens (likusiame – viršijami geležies, amonio, mangano rodikliai). 100 proc. surenkamų nuotekų išvaloma iki nustatytų rodiklių.

2017 m. UAB „Plungės vandenys" realizavo 1061 tūkst. m³, o 2018 m. 1151 tūkst. m³,  geriamojo vandens, iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos bendrovė gavo 438,14 tūkst. Eur pelno.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. spalio 18 d. posėdžio medžiaga galite čia.