Įeiti
Publikuota: 2019-10-18. Atnaujinta:

Taryba nustatė UAB „Anykščių vandenys“ bazines paslaugų kainas


Paslaugų kainos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi UAB „Anykščių vandenys" 2018 m. faktines sąnaudas ir planuojamas investicijas, suskaičiavo apie 383 tūkst. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų, reikalingų paslaugų teikimui užtikrinti.

Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderinta 3,51 Eur/m3 (be PVM) bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, t. y. 13 proc. didesnė, palyginus su dabar galiojančia, ir apskaitos kaina  – gyventojai mokės 1,48 Eur/butui per mėn. (be PVM).

UAB „Anykščių vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM)

Anykščiai_2019_10_17.jpg

Paslaugų kainos gyventojams keičiasi dėl sumažėjusios geriamojo vandens tiekimo paslaugų realizacijos, įvertintų didesnių sąnaudų (185,78 tūkst. Eur), reikalingų veiklos užtikrinimui (iš esmės – personalo sąnaudų didėjimas) ir nustatytos didesnės investicijų grąžos (88,21 tūkst. Eur). Apskaitos kaina keičiasi dėl didesnių personalo sąnaudų ir pasikeitusio sąnaudų paskirstymo – dalis netiesioginių ir bendrųjų (administracinių) sąnaudų priskiriama apskaitos veiklai.

Šiuo metu galiojančios UAB „Anykščių vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos taikomos nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.

Taip pat Taryba suderino UAB „Anykščių vandenys" bazinę paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainą – 0,24 Eur/m3. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 27 ūkio subjektai, planuojama, kad per metus bus sutvarkoma 215,4 tūkst. m3 paviršinių nuotekų.

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Anykščių rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, UAB „Anykščių vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 2,81 proc. proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Įgyvendinti investiciniai projektai

UAB „Anykščių vandenys" 2013–2018 m. investiciniams ir plėtros projektams įgyvendinti skyrė 7,93 mln. Eur, dalis lėšų buvo finansuota iš ES struktūrinių paramos fondų.

Bendrovė vykdė vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Anykščiuose, Vėjališkyje, Ažuožeriuose, Svėdasuose (Anykščių r.) – buvo nutiesta 12,608 km vandentiekio bei 9,533 km. nuotekų tinklų (iki 2018 m. gruodžio 31 d. prie vandentiekio tinklų prijungtas 461 vartotojas, prie nuotekų tinklų – 209 vartotojai), buvo vykdoma vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kavarske, Kavarsko viensėdžiuose, Pumpučiuose, Dauginčiuose, Janušavoje (Anykščių r.) – nutiesta 12,01 km. vandentiekio bei 14,28 km. nuotekų tinklų (iki 2018 m. gruodžio 31 d. prie vandentiekio tinklų prijungti 352 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 310 vartotojų), taip pat buvo vykdoma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Troškūnuose, Smėlynėje, Vaidlonyse, Svėdasuose (Anykščių r.) – nutiesta 11,34 km. vandentiekio bei 14,74 km. nuotekų tinklų (iki 2018 m. gruodžio 31 d. prie vandentiekio tinklų prijungti 295 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 256 vartotojai).

UAB „Anykščių vandenys" Čekonių, Kirmėlių, Senųjų Elmininkų kaimuose pastatė naujus geležies šalinimo įrenginiai, siekiant pagerinti vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę, modernizavo Leliūnų nuotekų valymo įrenginius ir kt.

Planuojami investiciniai projektai

2019–2021 m. laikotarpiu bendrovė numačiusi įgyvendinti investicijų už 5,38 mln. Eur, dalį lėšų planuojama finansuoti iš ES struktūrinių fondų. Anykščių rajono savivaldybės gyvenvietėse, kuriose numatoma įgyvendinti projektus, viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta. Kurklių miestelyje centralizuota vandentiekio ir nuotekų tinklų sistema aptarnauja mažą gyvenvietės dalį, esami tinklai yra prastos būklės ir nepakankamo pralaidumo, trūksta mechanines ir elektros tiekimo įrangos, tinklų našumo padidinimui. Andrioniškio gyvenvietėje nėra centralizuotos nuotekų tinklų surinkimo sistemos, Keblonyse – centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų sistemos.

UAB „Anykščių vandenys" paslaugų kokybės užtikrinimui planuoja gyvenvietėse, kuriose virš 30 vartotojų, pastatyti naujus vandens ruošimo įrenginius, Levaniškių I ir Levaniškių II gyvenviečių gręžinius sujungti į vieną vandenvietę ir pastatyti abiejų gyvenviečių vartotojams naujus ruošimo įrenginius, numatoma naujų vandens ruošimo įrenginių statyba Pašilių gyvenvietėje ir kt. Įgyvendinus planuojamas investicijas, centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga bus suteikta galimybė papildomai naudotis 5,48 proc. gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – 13,41 proc.

Veiklos rodikliai

Šiuo metu UAB „Anykščių vandenys" aptarnaujamoje teritorijoje Anykščių mieste centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi 92 proc. gyventojų. Bendrai Anykščių rajone prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungę 56,55 proc. rajono vartotojų.  89 proc. vartotojams tiekiamo geriamojo vandens atitinka Higienos normos reikalavimus, 11 proc. viršijami geležies, amonio, mangano ir drumstumo rodikliai. 100 proc. nuotekų yra išvaloma iki numatytų reikalavimų.

2018 m. UAB „Anykščių vandenys" realizavo 497,9 tūkst. m³ vandens, bendrovė iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos turėjo 144,24 tūkst. Eur nuostolio.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. spalio 18 d. posėdžio medžiaga galite čia.