Įeiti
Publikuota: 2019-10-18. Atnaujinta:

Nustatyta elektros energijos sisteminių paslaugų kaina 2020 metams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ pateiktus duomenis apie sistemos stabiliam veikimui būtinų paslaugų pirkimo sąnaudas ir kiekį, nustatė elektros energijos sisteminių paslaugų kainą 2020 metams – 0,785 ct/kWh be PVM.

Palyginus su nustatyta 2019-iems metams (0,615 ct/kWh be PVM), sisteminių paslaugų kaina didėja 27,7 proc. Esminės priežastys, lėmusios kainos pokytį, yra sąnaudos, reikalingos užtikrinti elektros energetikos sistemos izoliuotą darbą visus metus, taip pat ankstesniu laikotarpiu AB „Litgrid“ faktiškai patirtos Lietuvos elektrinės 7 bloko išlaikymo ir konservavimo sąnaudos (2018 m. – 5,06 mln. Eur), Lietuvos  elektrinės 7-8  blokų išlaikymo ir konservavimo sąnaudos, skirtos Baltijos šalių izoliuoto darbo bandymui atlikti (2019 m. – 7,66 mln. Eur).

2020 m. AB „Litgrid“ sisteminėms paslaugoms teikti numatyta suma – 87,174 mln. Eur (2019 m. – 68,833 mln. Eur).

Į sisteminių paslaugų kainas įtraukiamos aktyviosios galios pirminio, antrinio avarinio, tretinio rezervo užtikrinimo paslaugų įsigijimo sąnaudos, reaktyviosios galios ir įtampos valdymo bei avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugų teikimo sąnaudos.

Sisteminės paslaugos užtikrina elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo lygį, t. y. palaiko nustatytų ribų įtampą ir dažnį, reikiamas galios ir energetikos išteklių rezervą.

Galutinis tarifas elektros energijos vartotojui susideda iš:
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
- tiekimo kainos.

Taryba elektros energijos tarifus, kurie bus taikomi buitiniams vartotojams nuo 2020 m. sausio 1 d., patvirtins ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 30 d.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. spalio 18 d. posėdžio medžiaga galite čia.