Įeiti
Publikuota: 2019-10-18. Atnaujinta:

Atliktas vandentvarkos ūkio subjektų išplėstinis finansinio pajėgumo vertinimas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atlikusi septynių vandentvarkos įmonių 2019 m. I pusm. išplėstinį finansinio pajėgumo vertinimą, konstatavo, kad 3 ūkio subjektų finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti, o 4 ūkio subjektai įpareigoti pagerinti finansinio pajėgumo rodiklius.

Atlikus išplėstinį finansinio pajėgumo vertinimą nustatyta, kad pakankamą finansinį pajėgumą reguliuojamai veiklai vykdyti turi UAB „Rietavo komunalinis ūkis“, UAB „Trakų vandenys“ ir UAB „Vilkaviškio vandenys“, tuo tarpu UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Ignalinos vanduo“, UAB „Giraitės vandenys“ ir UAB „Varėnos vandenys“ bendrojo finansinio pajėgumo rodikliai yra žemesni nei Tarybos nustatyta žemutinė reikšmė (įmonės dirba nuostolingai, turi nepadengtų trumpalaikių įsipareigojimų tiek tiekėjams, tiek ir kredito įstaigoms, išaugusios pirkėjų skolos ir pan.).

Ūkio subjektai įpareigoti Tarybai pateikti veiklos gerinimo planą, kuriame būtų numatyti konkretūs veiksmai, siekiant pagerinti finansinių rodiklių reikšmes.

Jei, atliekant 2019 m. vandentvarkos įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Ignalinos vanduo“, UAB „Giraitės vandenys“ ir UAB „Varėnos vandenys“ bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis bus žemesnis nei Tarybos nustatyta žemutinė riba, Taryba gali sustabdyti išduotų licencijų vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą galiojimą.

Taryba išplėstinį ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą atlieka tuo atveju, jeigu vertinant ankstesnių metų veiklos rodiklius nustatoma, kad bendrojo finansinio pajėgumo reikšmė yra žemesnė, nei Tarybos nustatyta žemutinė reikšmė.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. spalio 18 d. posėdžio medžiaga galite čia.