Įeiti
Publikuota: 2019-10-17. Atnaujinta:

Nustatytos elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos 2020 metams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti patikimą ir efektyvų, vartotojų poreikius atitinkantį elektros energijos skirstymo sistemos funkcionavimą, 2020-iems metams AB „Energijos skirstymo operatorius" nustatė:
Vidutinės įtampos tinkluose – 1,076 ct/kWh elektros energijos skirstymo kainos viršutinę ribą  (2019 m. –  0,862 ct/kWh, pokytis 24,8 proc.).
Žemos įtampos tinkluose – 2,092 ct/kWh (2019 m. – 1,871 ct/kWh, pokytis 11,8 proc.).

AB „Energijos skirstymo operatorius" 2020-iems metams nustatytas leistinas pajamų lygis skirstymo paslaugų vidutinės įtampos tinklais sudarys 107,788 mln. Eur (2019 m. – 86,10 mln. Eur), žemos įtampos tinklais – 142,141 mln. Eur (2019 m. –124,96 mln. Eur). Bendrovės pajamų lygis buvo sumažintas 1,6 mln. Eur suma, kuri nustatyta atlikus neplaninį patikrinimą dėl elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų.

Esminės elektros energijos skirstymo paslaugos kainos viršutinės ribos pokyčio priežastys: išaugę elektros energijos pirkimo savoms reikmėms kaštai ir sąnaudos technologiniuose įrenginiuose dėl išaugusios elektros energijos kainos rinkoje, taip pat bendrovė 2019 metais baigė grąžinti vartotojams per 2014-2015 metus gautą papildomą investicijų grąžą vidutinės įtampos tinkle.

Elektros energijos skirstymo kainų viršutinės ribos gali būti koreguojamos dėl esminių paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių, kitų objektyvių (nuo rinkos dalyvio nepriklausančių) veiksnių pokyčių ne dažniau kaip du kartus per metus.

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš:
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
- visuomeninio tiekimo kainos.

Taryba elektros energijos tarifus, kurie bus taikomi buitiniams vartotojams nuo 2020 m. sausio 1 d., patvirtins ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 30 d.

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. spalio 17 d. posėdžio medžiaga galite čia.