Įeiti
Publikuota: 2019-10-17. Atnaujinta:

Keturiems elektros energijos skirstytojams 2020 metais prasidės naujas reguliavimo periodas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi praėjusiam reguliavimo laikotarpiui nustatytas ir faktines sąnaudas bei leistiną investicijų grąžą, AB „Achema", AB „Lifosa", AB „Akmenės cementas" ir UAB „Dainavos elektra" naujam 5 metų reguliavimo periodui (2020–2024 m.) nustatė kainų viršutines ribas, kurios galios nuo 2020 m. sausio 1 d.   

AB „Lifosa" 2020-iems metams nustatyta vidutinės įtampos (VĮ) tinklais kainos viršutinės riba – 2,804 ct/kWh be PVM (6,41 proc. mažesnė nei 2019 m. – 2,996 ct/kWh be PVM), žemos įtampos (ŽĮ) tinklais – 6,081 ct/kWh be PVM (12,94 proc. mažesnė nei 2019 m. – 6,985 ct/kWh be PVM).
AB „Lifosa" kainų viršutinių ribų mažėjimą VĮ ir ŽĮ tinkluose iš esmės lėmė Tarybos nustatyta mažesnė investicijų grąžos norma. 2020–2024 m. AB „Lifosa" nustatytas leistinas pajamų lygis VĮ tinkluose – 13 455 Eur, ŽĮ – 11 435 Eur. 

AB „Akmenės cementas" 2020-iems metams nustatyta tinkluose 1,412 ct/kWh be PVM kainos viršutinė riba (8,37 didesnė nei 2019 m. – 1,303 ct/kWh be PVM), ŽĮ tinkluose – 1,578 ct/kWh be PVM  (47,01 proc. mažesnė nei 2019 m. – 2,978 ct/kWh be PVM).
Esminės priežastys, lėmusios AB „Akmenės cementas" kainų viršutinių ribų pokytį: operacinių sąnaudų didėjimas, mažėjančios kapitalo sąnaudos, pasikeitęs sąnaudų ir persiunčiamų elektros kiekių paskirstymo tarp vidutinės ir žemos įtampos tinklų koeficientas. 2020–2024 m. AB „Akmenės cementas" nustatytas pajamų lygis VĮ tinkluose – 149 528 Eur, ŽĮ tinkluose – 6 963 Eur.

AB „Achema" 2020-iems metams nustatyta 0,52 ct/kWh be PVM skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba (1,96 proc. didesnė nei 2019 m. – 0,51 ct/kWh be PVM). AB „Achema" kainos viršutinė riba nežymiai iš esmės didėja dėl 4,7 proc. prognozuojamo mažesnio paskirstyti kiekio. Bendrovei 2020–2024 m. elektros energijos skirstymo veiklai nustatytas 2,227 mln. Eur pajamų lygis.

UAB „Dainavos elektra" 2020-iems metams nustatyta tinkluose 1,102 ct/kWh be PVM kainos viršutinė riba (19,17 proc. didesnė nei 2019 m. – 0,925 ct/kWh), ŽĮ tinkluose – 1,150 ct/kWh be PVM (37,27 proc. didesnė nei 2019 m. – 0,838 ct/kWh), visuomeninio tiekimo kainos viršutinė riba – 0,323 ct/kWh  be PVM (14,36   proc.   mažesnė   nei   2019   m  0,377 ct/kWh).
Esminę įtaką skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų pokyčiui turėjo faktiškai įgyvendintos investicijos. UAB „Dainavos elektra" 2020–2024 m. elektros energijos skirstymo veiklai nustatytas pajamų lygis: VĮ tinkluose – 266 110 Eur, ŽĮ tinkluose – 212 365 Eur, visuomeninis tiekimas – 67,48 Eur.

Tarybos nustatytos kainų viršutinės ribos galios 2020 metais – pirmaisiais reguliavimo periodo metais. Vėliau jos gali būti koreguojamos, pasikeitus infliacijos lygiui, elektros energijos rinkos kainoms, mokesčiams, paskirstomiems elektros energijos kiekiams, elektros energijos skirstymo veiklą vykdančių įmonių reglamentuojantiems teisės aktams, įgyvendinus su Taryba suderintas investicijas ir kt.


Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. spalio 17 d. posėdžio medžiaga galite čia.