Įeiti
Publikuota: 2019-10-11. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai AB „Amber Grid“ parengtą Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių PROJEKTĄ – prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. lapkričio 8 d.

Esminiai pakeitimai:
• Pakeistos nuostatos dėl pajėgumų paskirstymo susietuoju pajėgumų paskirstymo būdu taikymo einamosios paros pajėgumams: numatyta galimybė einamosios paros pajėgumus susietuoju pajėgumų paskirstymo būdu skirstyti iškart po kiekio paraiškų patvirtinimo termino pabaigos bei netaikant 30 GWh/parą apribojimo (tokia tvarka galioja ir Latvijos bei Estijos dujų rinkos zonoje).
• Numatyta galimybė perdavimo paslaugų sutartį pasirašyti elektroniniu parašu, taip sudarant sąlygas lanksčiau naudotis Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos paslaugomis.
• Patikslintas kiekio paraiškų teikimas įleidimo iš SGD terminalo sistemos taške, t. y. sistemos naudotojai, pageidaujantys, kad sutartu laikotarpiu būtų vykdomas dujų perdavimas įleidimo iš SGD terminalo sistemos taške, apie dujų srautą, kurį nori įleisti į sistemą privalo iš anksto pranešti SGD terminalo operatoriui.
• Numatyta, kaip sistemos naudotojams priskiriamas gamtinių dujų kiekis tais atvejais, kai tarp gretimų perdavimo sistemų operatorių ir / ar su sistemos naudotojais nėra sudaroma sutartis, kurioje yra numatyta techninio balansavimo sąskaita.


Pritarus siūlomiems pakeitimams, sistemos naudotojams bus sudarytos lankstesnės sąlygos pasinaudoti gamtinių dujų perdavimo sistemos paslaugomis, taip pat bus užtikrintas numatytas pajėgumų paskirstymas tarpvalstybiniame taške su Latvija, kartu harmonizuojant Lietuvoje taikomus pasinaudojimo gamtinių dujų perdavimo sistema principus su  taikomais Latvijos ir Estijos dujų rinkos zonoje.

*****

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2019-11-08 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.