Įeiti
Publikuota: 2019-10-10. Atnaujinta:

Pritarta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimui


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo nuostatas, aiškiau reglamentuoti tvarką, kaip skaičiuojamos Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo lėšų administravimo sąnaudos, ir užtikrinti gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams stabilumą, patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimus.

Esminiai pakeitimai:
• numatyta galimybė SGD terminalo operatoriui, kuris pagal Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymą įpareigotas ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise įsigyti plaukiojančiąją SGD saugyklą, šio investicijų projekto piniginius srautus subalansuoti per SGD pakartotinio dujinimo pajamų viršutinę ribą investicijų projekto atsipirkimo laikotarpiu;
• nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, susidaręs skirtumas tarp faktinės ir prognozuotos dujų produkto kainos galės būti paskirstytas per Tarybos nustatytą laikotarpį, taip sudarant galimybę išlaikyti stabilius gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, esant dideliems kainų (dujų produkto) svyravimams rinkoje;
• detaliau reglamentuotas SGD terminalo lėšų administravimo  sąnaudų skaičiavimas: SGDT lėšų administravimo operacinės, nusidėvėjimo, darbo užmokesčio ir mokesčių sąnaudos bus skaičiuojamos taikant tas pačias Metodikos nuostatas, kurios yra taikomos skaičiuojant gamtinių dujų skirstymo ir SGD pakartotinio dujinimo paslaugų pajamų viršutines ribas, taip pat atsižvelgiant ir į numatomus sąnaudų nuokrypius bei faktiškai SGD terminalo lėšų administratoriaus patirtas pagrįstas sąnaudas;
• SGD perkrovos kaina bus nustatoma vieneriems metams (anksčiau – 5 metams).

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019-10-10 posėdžio medžiaga galite čia.