Įeiti
Publikuota: 2019-10-10. Atnaujinta: 2019-10-11

Patvirtintos AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos 2020 metams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar AB „Amber Grid“ pateiktos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių ir neviršija nustatytos pajamų viršutinės ribos 2020 metams – 36 073,93 tūkst. Eur, patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, kurios galios nuo 2020 m. sausio 1 d.

2020 metais vidutinė perdavimo paslaugų kaina Lietuvos vartotojų poreikiams (vertinant ilgalaikes ir trumpalaikes paslaugas), palyginus su 2019 metais taikoma vidutine kaina, mažės kiek daugiau nei 16 proc. – iki 1,22 Eur/MWh.

Klaipėdos dujų apskaitos stotyje (DAS), t. y. Suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) įleidimo taške, 2020 m. nustatytas 35,69 Eur/(MWh/parą/metus) mokestis už pajėgumus. Skatinant gamtinių dujų rinkos konkurencingumą, 2020 m. Klaipėdos taške (SGDT) taikoma 75 proc. nuolaida.

Siekiant efektyviai vystyti regioninę Baltijos-Suomijos šalių dujų rinką, įleidimo taškų kainos harmonizuotos su kitomis FINESTLAT (Estijos, Latvijos, Suomijos bendra kainų zona) kainų zonos šalimis, t. y įleidimo kaina yra vienoda visiems įleidimo taškams (2020 m. taikoma įleidimo – išleidimo taškuose padalijimo proporcija pagrindiniam perdavimo tinklui siekia 73,3 proc. / 26,7 proc., 2019 m. – 20/80).

Ilgalaikių gamtinių dujų pajėgumų perdavimo paslaugų kainos (Eur be PVM)


Įleidimo taškuose ​ Išleidimo taškuose ​ ​

Kotlovkos DAS Kiemėnų DAS Klaipėdos DAS Vidiniame išleidimo taške Kiemėnų DAS Šakių DAS
Grupei iki 10,4 TWh Grupei virš 10,4 TWh

Kaina už metinius užsakomus pajėgumus
(Eur/(MWh/parą/metus))
142,77
(35,96)*
142,77 35,69 57,24 57,24 88,73 39,40
Kainos už metinius užsakomus pajėgumus pokytis, lyginant su 2019 m., (proc./kartais)
3,28 karto
(-)
3,28 karto 3,73 karto -43,7% 21% -42% 24,2%
Kaina už parduodamą dujų kiekį (Eur/MWh)--- 0,74 0,08 0,060,06
Kainos už kiekį pokytis, lyginant su 2019 m., (proc.) - - - 7,2% -55,6% - -14,3%
Kaina už vartojimo pajėgumus
(Eur/(MWh/parą/metus))
--- 50,33 6,57--
Kainos už vartojimo pajėgumus pokytis, lyginant su 2019 m., (proc.) - - - -20,3% -89,6% - -

*taikoma gamtinių dujų perdavimo apribotiems pajėgumų produktams, transportuojant dujas į trečiąją šalį per Šakių DAS išleidimo tašką.

AB „Amber Grid“ pajamų lygis vidiniame išleidimo taške paskirstomas pagal tam tikrai vartotojų grupei perduodant gamtines dujas patiriamas sąnaudas: 2020 m. I gr. sistemos naudotojams, transportuojantiems iki 10,4 TWh dujų per metus, priskiriamas pajamų lygis mažėja 22,5 proc. (2020 m. – 14 510,80 tūkst. Eur, 2019 m. – 18 712,45 tūkst. Eur), II gr. sistemos naudotojams, kurie transportuoja daugiau nei 10,4 TWh dujų per metus, pajamų lygis mažėja 47,5 proc. (2020 m. – 3 687,87 tūkst. Eur, 2019 m. – 7 029,50 tūkst. Eur). Pajamų lygio mažėjimą iš esmės lėmė 2014-2018 m. gauta 9,36 mln. Eur didesnė nei Tarybos nustatyta investicijų grąža (viršpelnis).

 

Sistemos naudotojai gali užsakyti ne tik ilgalaikius pajėgumus (metams), bet ir trumpalaikius – ketvirčiui, mėnesiui ar netgi parai.

 

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nustatomos atskirai kiekviename įleidimo ir išleidimo taške: įleidimo taškuose sistemos naudotojai moka tik už užsakytus pajėgumus, išleidimo taškuose – už užsakytus bei vartojimo  (vidiniame išleidimo taške) pajėgumus, taip pat transportuotų gamtinių dujų kiekį.

 
Informacija, susijusi su Tarybos pagrįstu sprendimu dėl 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, 26 straipsnio 1 dalyje numatytų punktų
AB „Amber Grid“ pažyma posėdžiui dėl gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2020 metams nustatymo (spauskite čia)
Nutarimas dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2020 metams tvirtinimo (spauskite čia)
Veiksmų planas dėl ACER nuomonę (rekomendacijas) atitinkančių AB „Amber Grid“ paslaugų kainų (nuo 2021 m.) patvirtinimo (spauskite čia)
2020 m. gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų skaičiavimo modelis (spauskite čia)

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019-10-10 posėdžio medžiaga galite čia.