Įeiti
Publikuota: 2019-10-04. Atnaujinta:

Taryba nepratęsė UAB „KJ 220“ išduotų leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo termino


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi UAB „KJ 220“ pateiktą prašymą, nepratęsė leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (vėjo jėgaines) galiojimo termino. 

Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galioja 36 mėn. nuo išdavimo. UAB „KJ 220“ turimi leidimai išduoti 2017 m. sausio 10 ir 11 dienomis ir jų galiojimas atitinkamai baigiasi 2020 m. sausio 10 ir 11 d.

Pagal Elektros energetikos įstatymą, leidimo galiojimo terminas gali būti pratęstas, jei ūkio subjektas pateikia šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus:

• įrodymus, kad atlikti suplanuotus darbus vėluojama dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

• statybą leidžiantį dokumentą, įrodantį, kad atlikta ne mažiau kaip 50 proc. projekto įgyvendinimo darbų.

Taryba, įvertinusi UAB „KJ 220“ pateiktą prašymą, nustatė, kad UAB „KJ 220“ nepateikė dokumentų bei įrodymų, pagrindžiančių, jog suplanuotus darbus vėluojama atlikti dėl valstybės veiksmų.

UAB „KJ 220“ yra laimėjusi valstybės skatinimo kvotą iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminamai elektros energijai, tačiau dėl netinkamo jėgainių įrengimo (turėjo būti išplėtoti nauji pajėgumai) Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. birželio 11 d. sprendimu panaikino bendrovei išduotus leidimus gaminti elektros energiją, kurie buvo išduoti leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pagrindu. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, kadangi jis apskųstas apeliacine tvarka.

Bendrovė prašymą pratęsti leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus motyvavo tuo, kad iki išduodant leidimus gaminti elektros energiją UAB „KJ 220“ „išnaudojo“ tik 5 mėn., todėl įsigaliojus Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimui ir panaikinus leidimus gaminti elektros energiją, UAB „KJ 220“ prašo pratęsti leidimus likusiam 31 mėn. laikotarpiui, per kurį galėtų tinkamai išplėtoti pajėgumus, kad gautų naujus leidimus gaminti elektros energiją.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019-10-03 posėdžio medžiaga galite čia.