Įeiti
Publikuota: 2019-10-03. Atnaujinta:

Suderintos AB „Energijos skirstymo operatorius“ investicijos gamtinių dujų sektoriuje


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Energijos skirstymo operatorius" 2019 m. investicijas į gamtinių dujų sektorių, kurių bendra vertė –  beveik 7,2 mln. Eur. Darbai  finansuojami bendrovės nuosavomis ir skolintomis lėšomis.

Didžioji dalis investicijų yra skirtos turtui atnaujinti ir modernizuoti. Sistemų atnaujinimo ir modernizavimo poreikis nustatomas vertinant priemones, kurios leistų užtikrinti saugų, patikimą, aplinką saugantį ir efektyvų skirstymo sistemų funkcionavimą ir gamtinių dujų skirstymą. AB „Energijos skirstymo operatorius" numačiusi rekonstruoti skirstomuosius dujotiekius Vilniuje, Druskininkuose (tęstinis projektas), Kretingoje, Panevėžyje. Rekonstruojant dujotiekius, polietileniniai dujotiekiai įveriami į esamus senus plieninius vamzdžius ir esami dujotiekiai ar atskiri jo ruožai perklojami. Bendrovė taip pat investuoja į dujų sistemų plėtrą – Kaune bus sužiedinti dujotiekiai. Dalis suderintų investicijų jau yra įgyvendintos.  

Taip pat bendrovė 2019 m. rekonstruos dujų slėgio reguliavimo įrenginius ir dujų slėgio reguliavimo įtaisus, dalis investicijų bus skirtos katodinėms stotims ir telemetrijos sistemoms atnaujinti. Be to, bus investuojama į informacinių sistemų plėtrą ir tobulinimą, siekiant užtikrinti efektyvų naujų vartotojų prijungimo valdymą bei kontrolę ir kt.

Įgyvendinus planuojamas 2019 m. investicijas, bendrovės gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba vidutiniškai didėja 0,09 Eur/MWh arba 1,76 proc., palyginus su Tarybos nustatyta viršutine skirstymo kainos riba (5,32 Eur/MWh).

Taryba taip pat įvertino AB „Energijos skirstymo operatorius" 2018 m. atliktas investicijas, užtikrindama priežiūrą ir kontrolę, – bendrovė privalo teikti Tarybai investicijų įgyvendinimo ataskaitas.

Atkreipiame dėmesį, kad gamtinių dujų skirstymo operatorius investicijas, kurių vertė yra mažesnė nei 2,0 mln. Eur, teikia derinti bendru sąrašu.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019-10-03 posėdžio medžiaga galite čia.