Įeiti
Publikuota: 2019-10-03. Atnaujinta:

Nustatyta elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba 2020 metams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2019-10-02 posėdyje AB „Litgrid“ 2020 metams nustatė 0,814 ct/kWh perdavimo paslaugos kainos viršutine ribą (2019 m. – 0,658ct/kWh).

Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos pokytį (didėja 23,68 proc.) iš esmės lėmė:
• lėšų poreikis vykdant elektros energijos perdavimo tinklo sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais ir įgyvendinant kitus investicinius projektus, užtikrinančius patikimą perdavimo sistemos veikimą – autotransformatorių perkėlimas (įtakai kainai – 0,042 ct/kWh) ir darbo užmokesčio sąnaudos projektui įgyvendinti (įtaka kainai – 0,013 ct/kWh);
• taip pat nustatant 2019 metams elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, Taryba gautu AB „Litgrid“ viršpelniu dėl neatliktų investicijų beveik 18 mln. Eur buvo sumažinusi pajamų lygį. 2020 metams AB „Litgrid“ investicijų grąža skaičiuojama nuo viso reguliuojamo turto vertės turėtų sudaryti 17,559 mln. Eur.

Perdavimo kaina vidutinėje nediferencijuotoje elektros energijos kainoje sudaro apie 6,4 proc.

Galutinė elektros energijos kaina buitiniams vartotojams susideda iš:
• įsigijimo kainos;
• viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
• sisteminių paslaugų kainos;
• perdavimo paslaugos kainos;
• skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
• tiekimo kainos.

Taryba, nustačiusi elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, pradeda skaičiuoti elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie galios nuo 2020 m. sausio 1 d. Nauji tarifai turi būti patvirtinti ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 30 d.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019-10-02. posėdžio medžiaga galite čia.