Įeiti
Publikuota: 2019-01-17. Atnaujinta:

Patvirtinti Pagrindiniai organizaciniai reikalavimai, funkcijos, pareigos, susiję su duomenų mainais ir eksploatavimo saugumu


Komisija, vadovaudamasi Reglamentu (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, patvirtino AB „Litgrid" kartu su kitais Europos elektros energijos perdavimo sistemų operatoriais parengtus Pagrindinius organizacinius reikalavimus, funkcijas, pareigas, susijusius su duomenų mainais ir eksploatavimo saugumu (KORRR), kurie taikomi Europos perdavimo sistemos operatoriams, skirstymo sistemos operatoriams ir elektros energijos gamintojams, prijungtiems prie perdavimo sistemos. KORRR europiniu mastu nustato vienodą skelbiamų duomenų apimtį bei šių duomenų mainų organizavimo procesą siekiant, kad kiekvienas infrastruktūros valdytojas galėtų gauti reikiamus duomenis apie tinklo, kurio dalis daro įtaką jų įrenginiams, būklę.

Patvirtinus KORR reikės tikslinti esamas AB „Litgrid" sutartis su kaimyninių šalių elektros energijos perdavimo sistemų operatoriais, taip pat skirstymo sistemų operatoriais ir dalimi tinklų naudotojų.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. sausio 17 d. posėdžio medžiaga galite čia