Įeiti
Publikuota: 2019-01-24. Atnaujinta:

Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai skirta bauda


Komisija Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai už reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą skyrė 1081 Eur baudą.

2016 m. spalio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. laikotarpiu įstaiga neteisingai skaičiavo palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, dėl ko įsigyjant šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų nepagrįstai išleista 126 tūkst. Eur. Ši suma nebuvo įskaičiuota į šilumos kainą ir nebus apmokėta šilumos vartotojų.

Komisija, atlikusi Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos neplaninį reguliuojamos veiklos patikrinimą, nustatė, kad įstaiga, prognozuodama metinius gamtinių dujų kiekius, užsakomuosius ir ilgalaikius pajėgumus, vertino ir nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Prasila“, iš kurio įsigijo šilumą, pajėgumus. Dėl šios priežasties  išaugo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, pagal kurias yra nustatoma šilumos supirkimo aukcione įsigyjamos šilumos kaina.

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija šilumą tiekia Pravieniškių-2 kaimo (Kaišiadorių rajono savivaldybė) teritorijoje.