Įeiti
Publikuota: 2019-01-24. Atnaujinta:

Keičiasi Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės


Komisija, atsižvelgdama į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo ir Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimus, dėl kurių ūkio subjektai privalo teikti išsamesnę informaciją apie įsigyjamas gamtines dujas, pakeitė Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles.

Esminiai pakeitimai:
- energetikos įmonės, teikdamos informaciją Komisijai, privalės nurodyti gamtinių dujų įsigijimo būdą, t. y. nurodyti, ar gamtinės dujos buvo įsigytos gamtinių dujų biržoje, ar kitais būdais (pagal dvišales sutartis);
- deklaruoti vartojimo, užsakomųjų pajėgumų ir saugumo dedamosios sąnaudas.


Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. sausio 24 d. posėdžio medžiaga galite čia.