Įeiti
Publikuota: 2019-01-22. Atnaujinta:

Kaip perskaičiuojamas elektros energijos suvartojimas, jei netiksliai veikė apskaitos prietaisas?


Komisija išnagrinėjo vartotojų ir UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ginčą bei įpareigojo bendrovę iš naujo apskaičiuoti vartotojų suvartotą elektros energijos kiekį dėl netiksliai veikusio apskaitos prietaiso, taikant vartotojams palankiausią būdą ir sutrumpinant gedimo laikotarpį.

2017 m. lapkričio mėn. vartotojai pranešė apie elektros apskaitos prietaiso gedimą. Jį pakeitus nustatyta, kad apskaitos prietaisas veikė netiksliai, todėl buvo atliktas suvartoto elektros energijos kiekio perskaičiavimas ir fiksuotas įsiskolinimas. Vartotojai nesutinka su bendrovės apskaičiuota skola: apskaitos prietaisą ne kartą tikrino UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ darbuotojai ir gedimą galėjo pastebėti anksčiau, taip pat net ir pakeitus apskaitos prietaisą nebuvo nustatyta žymesnių suvartojamo kiekio pasikeitimų.

Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes ir atsižvelgusi į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išvadą, įpareigojo UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ :
• atlikti elektros energijos suvartojimo perskaičiavimą, sutrumpinant laikotarpį, t. y. perskaičiuoti nuo 2014 m. gruodžio 13 d. iki 2017 m. lapkričio 23 d. suvartotą elektros energiją (bendrovė buvo perskaičiavusi už 2014 m. liepos 17 d. – 2017 m. lapkričio 23 d. laikotarpį);
• atliekant perskaičiavimą taikyti vartotojams palankiausią perskaičiavimo būdą, t. y. naudojant naujai įrengto elektros skaitiklio rodmenis ir įvertinus sezoniškumą (suvartojimo skirtumas tarp sezonų 20 proc.);
• atskirai skaičiuoti ankstesniu laikotarpiu vartotojų susidariusias skolas už elektros energiją, neįtraukiant jų į perskaičiavimo metu fiksuotą įsiskolinimą.