Įeiti
Publikuota: 2019-01-10. Atnaujinta:

Keičiasi Šilumos aukciono reglamentas


Komisija patvirtino energijos išteklių biržos operatoriaus UAB „Baltpool" parengtą naujos redakcijos  Šilumos aukciono reglamentą, kuris keičiamas dėl 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusių šilumos supirkimo tvarkos pakeitimų.

Esminiai pakeitimai:
- numatyta, kad aukciono dalyviai biržos operatoriui turės pateikti detalesnę informaciją, reikalingą šilumos aukcionui organizuoti bei rezultatams po aukciono paskelbti;
- detalizuota šilumos aukciono organizavimo tvarka, t. y. pasiūlymų teikimo, vertinimo terminai, rezultatų skelbimas ir kt.

Naujas Šilumos aukciono reglamentas bus pradėtas taikyti organizuojant aukcioną 2019 m. kovo mėn. šilumos supirkimui. Planuojama, kad aukcionas įvyks 2019 m. sausio 21 d. 

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. sausio 10 d. posėdžio medžiaga galite čia.