Įeiti
Publikuota: 2019-09-25. Atnaujinta:

Pakartotinė konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi rinkos dalyvių ir suinteresuotų asmenų pateiktas pastabas ir pasiūlymus, teikia pakartotinei viešajai konsultacijai Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos PAKEITIMO PROJEKTĄ.

 

Esminiai pakeitimai po pirmosios viešosios konsultacijos:
- visuomeninio tiekimo paslaugos teikimo atveju apyvartinio kapitalo, reikalingo visuomeninio tiekimo veiklai, apimtis apskaičiuojama buitinių vartotojų vidutinį atsiskaitymo terminą po sąskaitos išrašymo dienos (40 dienų) padauginus iš vidutinių vienos dienos visuomeninio tiekėjo kaštų*;

- skirtinga elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba, taikoma visuomeninės kainos viršutinėje riboje, nustatoma atsižvelgiant į skirstymo tinklų operatoriaus pateikiamą elektros energijos skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą.

 *****

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2019-09-27 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

 

* Nustatoma atsižvelgiant į iš gamintojų, tiekėjų, biržoje, balansavimo rinkoje įsigytos elektros energijos ir persiuntimo paslaugų kaštų vertę (įskaitant VIAP ir sisteminių paslaugų kainą) bei visuomeninio tiekimo paslaugos kaštus.