Įeiti
Publikuota: 2019.09.26. Atnaujinta: 2019.09.26

Viešoji konsultacija dėl Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, atsižvelgdama į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Elektros energetikos įstatymo, Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo ir Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos pakeitimus, skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinio direktoriaus įsakymo dėl „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo atnaujinimo“ projekto (susipažinti galite čia).


Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad elektros tinklų operatorius Tarybai nustatytomis sąlygomis parengia ir, suderinęs su Taryba, viešai paskelbia Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą.

Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. spalio 10 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.