Įeiti
Publikuota: 2019.09.30. Atnaujinta:

Leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2019-09-27 posėdyje išdavė leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus šiems ūkio subjektams: VšĮ Tauragės ligoninei, Tauragės Žalgirių gimnazijai, UAB „FIMITAS“, UAB „GERAS MEISTRAS“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui,  Labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namams, Širvintų rajono savivaldybės administracijai, VŠĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centrui, Lietuvos sporto centrui, Kauno Simono Daukanto progimnazijai, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijai, Gamtos tyrimų centrui, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai, Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijai, Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijai, Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklai-daugiafunkciam centrui, Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklai, Kauno lopšeliui-darželiui „Čiauškutis“, VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai, Kauno Juozo Urbšio katalikiškai pagrindinei mokyklai, VšĮ Kauno miesto poliklinikai, Kauno mokyklai-darželiui „Šviesa“, Kauno „Varpo“ gimnazijai, Kauno lopšeliui-darželiui „Židinėlis“, Kauno lopšeliui-darželiui „Svirnelis“, Kauno lopšeliai-darželiui „Linelis“, Kauno Martyno Mažvydo progimnazijai, Kauno Pilėnų progimnazijai, Kauno Kazio Griniaus progimnazijai, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjui, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijai, Kauno „Ryto“ pradinei mokyklai, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijai, Kauno Šv. Kazimiero progimnazijai, Kauno lopšeliui-darželiui „Vėrinėlis“, Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijai. Leidimo galiojimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus panaikintas UAB „VVP Investment“.

Ūkio subjektai, norėdami plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, turi gauti Tarybos  leidimą. Kreipdamasis dėl leidimo, ūkio subjektas be kitų privalomų dokumentų turi pateikti ir išankstines prisijungimo prie elektros energijos perdavimo tinklo sąlygas.

Taip pat Taryba posėdyje išdavė leidimą gaminti elektros energiją Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijai (toks leidimas reikalingas tuo atveju, jeigu įrengiama didesnės nei 30 kW galios elektrinė).


Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019-09-27 posėdžio medžiaga galite čia.