Įeiti
Publikuota: 2019.09.27. Atnaujinta: 2019.09.27

Taryba suderino UAB „Vilkaviškio vandenys“ bazines paslaugų kainas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi UAB „Vilkaviškio vandenys" 2017 m. faktines sąnaudas ir planuojamas investicijas, suskaičiavo 16,4 tūkst. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų, nei planavo įmonė, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,84 Eur/m3 (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, t. y. 0,5 proc. didesnę, palyginus su dabar galiojančia. Apskaitos kaina didėja 9 proc. – gyventojai mokės 1,56 Eur/mėn. (be PVM).

Šiuo metu galiojančios UAB „Vilkaviškio vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos taikomos nuo 2018 m. vasario 1 d.

UAB „Vilkaviškio vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 Vilkaviskis_2019_09_27.jpg

Paslaugų kainų pasikeitimą gyventojams iš esmės lėmė didesnės ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos (dėl padidėjusios ilgalaikio turto įsigijimo vertės) bei darbo užmokesčio sąnaudos. 

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, UAB „Vilkaviškio vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,4 proc.  proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Taip pat Taryba suderino paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą – 0,17 Eur/m3. Planuojama, kad šia paslauga naudosis 85 ūkio subjektai, per metus numatomas surinkti paviršinių nuotekų kiekis –  250 tūkst. m3.

UAB „Vilkaviškio vandenys" 2016–2018 m. įgyvendino investicijų projektus, kurių bendra vertė – 1,23 mln. Eur, iš jų 0,87 mln. Eur – ES paramos lėšos. Bendrovė nutiesė 7,1 km (Gižų kaime), 2,3 km (Klausučių kaime) nuotekų tinklų, sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 217 būstų, nutiesta 1,7 km (Didžiųjų Šleivių kaime) vandentiekio ir nuotekų tinklų, sudaryta galimybė prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungti 36 būstams, rekonstruota 1,1 km nuotekų tinklų (Vilkaviškio mieste), pastatyta nuotekų valykla (Gižų kaime) bei įsigyta asenizacijos transporto priemonė.

Taip pat buvo pastatyti vandens gerinimo įrenginiai (Bartninkų, Mažučių, Gražiškių kaimuose), pakeisti siurbliai naujai perimtose vandenvietėse (Mažučių, Dailučių, Kisiniškių, Gražiškių, Vaišvilų, Patilčių, Budviečių kaimuose) ir kt.

2019–2021 m. numatoma įgyvendinti investicijų už beveik 1,68 mln. Eur, apie 0,6 mln. Eur planuojama finansuoti pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama. Įgyvendinus investicijų projektus, bus rekonstruota 1,6 km vandentiekio tinklų bei nutiesta 0,16 km nuotekų tinklų Kybartų mieste, 0,15 km nuotekų tinklų Virbalio mieste bei nutiesta 4 km nuotekų tinklų Maldėnų kaime, taip pat pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Matlaukio, Pajevonio, Vistyčio, Piliakalnių ir Užbalių kaimuose, atlikta vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija (126,8 km). Planuojama, kad, atlikus darbus, geriamojo vandens tiekimo paslaugų kokybė pagerės 662 būstams, o galimybe naudotis centralizuota nuotekų tvarkymo paslauga papildomai turės 113 vartotojų.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojosi apie 67 proc. Vilkaviškio r. savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – apie 52 proc. gyventojų. Įgyvendinus 2019–2021 m. bendrovės numatytas investicijas, planuojama, kad papildomai galimybe naudotis  centralizuota nuotekų tvarkymo paslauga turės 101 naujas vartotojas. 

Bendrovės pateiktais duomenimis, 76 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Higienos normos reikalavimus, 24 proc. – viršija geležies ir amonio rodiklius (tai bus išspręsta įgyvendinus 2019–2021 m. investicijas). 100 proc. surenkamų nuotekų išvaloma iki nustatytų reikalavimų.

2017 m. UAB „Vilkaviškio vandenys" realizavo 759 tūkst. m³ vandens. 2017 m. bendrovė, vykdydama reguliuojamą veiklą, patyrė 15,33 tūkst. Eur nuostolį.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019-09-27 posėdžio medžiaga galite čia.