Įeiti
Publikuota: 2019.09.27. Atnaujinta: 2019.09.27

Taryba suderino UAB „Neringos vanduo“ investicijas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti patikimas ir kokybiškas  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams, suderino UAB „Neringos vanduo“ 2019–2022 m. investicijas.

Bendra investicijų vertė – daugiau nei 640 tūkst. Eur. Visos suderintos investicijos bus finansuojamos bendrovės nuosavomis lėšomis. UAB „Neringos vanduo“ finansinis pajėgumas yra pakankamas numatytoms investicijoms vykdyti.

Pagrindinės UAB „Neringos vanduo“ planuojamos investicijos yra skirtos užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugų teikimą vartotojams. Bendrovė pakeis ultrafiltracijos membranų modulius Nidos ir Preilos-Pervalkos vandenvietėse – tai yra viena iš grandžių vandens ruošimo įrenginiuose. Per eksploatacinį laikotarpį įrenginių darbiniai elementai – membraniniai filtravimo moduliai – pamažu netenka filtravimo efektyvumo, regeneracinis atstatymas tampa vis dažnesnis, reikalaujantis daugiau laiko sąnaudų ir cheminių reagentų.

Taip pat bus atliktas Preilos-Pervalkos vandens gerinimo įrenginių kapitalinis remontas, sumontuota įranga, reikalinga vandens ruošimo įrenginių nepertraukiamam darbui. Kapitalinio remonto metu numatoma pakeisti pirminį aeratorių ir sumontuoti keletą uždaro tipo smėlio filtrų, kurie galėtų atskirai pasiplauti ir nebūtų stabdomas visų vandens ruošimo įrenginių darbas, procesas būtų visiškai automatizuotas, tuo pačiu padidintas vandens ruošimo įrenginių pralaidumas.

Siekiant racionaliai naudoti gamtos išteklius, gerinti paslaugos kokybę ir mažinti taršą, UAB „Neringos vanduo“ planuoja atlikti nuotekų ir vandentiekio tinklų renovaciją bei plėtrą, bus atliekama nuotekų tinklų diagnostika, renovuoti nesandarūs avarinės būklės vamzdynai ir šuliniai. Bendrovė taip pat numačiusi vykdyti kitus techninius priežiūros ir remonto darbus, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas paslaugų teikimas vartotojams.

Taryba vandentvarkos įmonių investicijas derina nuo 2019-05-02 – tokia pareiga įtvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme. Įmonei nesuderinus investicijų su Taryba, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms nustatyti. Pirmoji vandentvarkos įmonė, kuriai Taryba suderino investicijas, yra SĮ „Visagino energija“.


Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019-09-27 posėdžio medžiaga galite čia.