Įeiti
Publikuota: 2019.09.23. Atnaujinta:

Keičiama Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama įgyvendinti Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo nuostatas, aiškiau reglamentuoti tvarką, kaip skaičiuojamos Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo lėšų administravimo sąnaudos, ir užtikrinti gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams stabilumą, teikia viešajai konsultacijai Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos (toliau – Metodika) pakeitimo projektą – pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti iki 2019-09-30.

Siūlomi esminiai pakeitimai:
1 projektas
• numatyti galimybę SGD terminalo operatoriui, kuris pagal Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymą įpareigotas ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise įsigyti plaukiojančiąją SGD saugyklą, šio investicijų projekto piniginius srautus subalansuoti per SGD pakartotinio dujinimo pajamų viršutinę ribą investicijų projekto atsipirkimo laikotarpiu (šis pakeitimas įsigaliotų tik gavus Europos Komisijos pritarimą).
2 projektas
• nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, susidaręs skirtumas tarp faktinės ir prognozuotos dujų produkto kainos galėtų būti paskirstytas per Tarybos nustatytą laikotarpį. Taip būtų sudaryta galimybė išlaikyti stabilius gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, esant dideliems kainų (dujų produkto) svyravimams rinkoje;
• detaliau reglamentuotas SGD terminalo lėšų administravimo  sąnaudų skaičiavimas: SGDT lėšų administravimo operacinės, nusidėvėjimo, darbo užmokesčio ir mokesčių sąnaudos būtų skaičiuojamos taikant tas pačias Metodikos nuostatas, kurios yra taikomos skaičiuojant gamtinių dujų skirstymo ir SGD pakartotinio dujinimo paslaugų pajamų viršutines ribas. Taip pat būtų atsižvelgiama ir į faktiškai SGD terminalo lėšų administratoriaus patirtas pagrįstas sąnaudas;
• numatyti, kad SGD perkrovos kaina būtų nustatoma vieneriems metams – šiuo metu ji nustatoma 5 metams.

*****

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2019-09-30 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.