Įeiti
Publikuota: 2019.09.23. Atnaujinta:

Kaip skirstoma elektros energija bendrosioms reikmėms, nesant pastato administratoriaus?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Ignitis“ ginčą, pritarė vartotojo reikalavimams ir įpareigojo bendrovę anuliuoti pateiktą sąskaitą ir susidariusią nepriemoką už elektrą bendrosioms reikmėms, nes jos apskaičiuotos remiantis oficialiai veiklos nevykdančio pastato administratoriaus duomenis.

Tarybai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad pastato bendraturčių įsteigta bendrija sutartį su pastato administratoriumi nutraukė 2018 m. spalio mėn., tačiau administratorius iki 2019 m. kovo mėn. skirstė elektros energiją pastate ir teikė duomenis UAB „Ignitis“, kurių pagrindu buvo išrašomos sąskaitos už elektros energiją pastato bendrosioms reikmėms. Vartotojas nesutinka su UAB „Ignitis“ pateikta apmokėti sąskaita ir susidariusia nepriemoka.

Namo administratorius pateiktuose paaiškinimuose nurodė, kad UAB „Ignitis“ ilgą laiką nesutiko perimti pastato apskaitos prietaisų, todėl jis buvo priverstas skirstyti elektros energiją.

Taryba, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, pasisakė, kad pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus pastato administratorius, su kuriuo yra nutraukta sutartis, neturi teisės teikti duomenų, o UAB „Ignitis“ – šių duomenų pagrindu išrašyti sąskaitas pastato gyventojams.

Taryba atkreipia dėmesį, kad teisės aktai numato galimybę UAB „Ignitis“, nesant pastato administratoriaus, pačiai skirstyti pastate suvartotą elektros energiją bendrosioms reikmėms.