Įeiti
Publikuota: 2019.09.23. Atnaujinta:

Kada vartotojas gali nesutikti apmokėti už apskaitytą karšto vandens kiekį?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ginčą dėl apskaičiuoto apmokėti karšto vandens kiekio, su kuriuo vartotojas nesutinka, nepritarė vartotojo reikalavimams: bendrovė karšto vandens kiekį apskaičiavo pagal nuotoliniu būdu nuskaitomą apskaitos prietaisą, todėl pagrįstai reikalauja, kad vartotojas už jį sumokėtų.

Tarybai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad 2019 m. kovo mėn. sugedo jo bute įrengtas karšto vandens apskaitos prietaisas, kurio rodmenys nuskaitomi nuotoliniu būdu. Vartotojas apie gedimą informavo AB „Vilniaus šilumos tinklai“, tačiau bendrovė delsė atlikti keitimo darbus – skaitiklis buvo pakeistas 2019 m. balandžio 5 d. Vartotojo teigimu, atliekant skaitiklio keitimo darbus buvo neteisingai užfiksuoti jo rodmenys, dėl ko vėliau nepagrįstai pareikalauta sumokėti už 45 kub. m karšto vandens.

Tačiau AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pateiktuose paaiškinimuose nurodė, kad vartotojo bute pakeistas apskaitos prietaisas nebuvo sugedęs (atlikta neeilinė metrologinė patikra), todėl jis teisingai fiksavo bute suvartotą karšto vandens kiekį.

Įvertinus faktines ginčo aplinkybes nustatyta, kad vartotojo bute buvo sugedęs įvadinis karšto vandens ventilis – karštas vanduo buvo vartojamas ne tik asmeniniams poreikiams tenkinti, bet buto sanitariniame mazge karštas vanduo silpna srove nuolat tekėjo ir iš vandens maišytuvo.

Pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, už karšto vandens apskaitos prietaisų tinkamą veikimą yra atsakingas tiekėjas, tuo tarpu karšto vandens maišytuvas yra vartotojo nuosavybė ir jis pats yra atsakingas, kad iš maišytuvo netekėtų vanduo.