Įeiti
Publikuota: 2019.09.20. Atnaujinta:

Išduoti leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2019 m. rugsėjo 19 d. posėdyje išdavė 44 leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, dviem ūkio subjektams panaikintas išduotų leidimų galiojimas.

Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduoti šiems ūkio subjektams: VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui, Prienų „Žiburio“ gimnazijai, Kukarskės globos namams, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklai, Kauno technikos profesinio mokymo centrui, VšĮ Šiaulių centro poliklinikai, biudžetinei įstaigai Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui, Kauno Tirkiliškių lopšeliui-darželiui, Kauno „Vyturio“ gimnazijai, Kauno „Aušros“ gimnazijai,  Kauno Dainavos progimnazijai, Kauno lopšeliui-darželiui „Spindulėlis“, Kauno Petrašiūnų progimnazijai, Kauno Šančių mokyklai-daugiafunkciam centrui, Kauno Montesori mokyklai-darželiui „Žiburėlis“, Kauno Vinco Kudirkos progimnazijai, Kauno Žaliakalnio progimnazijai, Kauno menų darželiui „Etiudas“, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklai, lopšeliui-darželiui „Žilvitis“, Kauno Antano Smetonos gimnazijai, Kauno plaukimo mokyklai, Kauno sanatoriniam lopšeliui-darželiui „Pienė“, Kauno lopšeliui-darželiui „Saulutė“, Kauno Prano Mašioto pradinei mokyklai Kauno Rokų gimnazijai, Kauno „Nemuno“ mokyklai, Kauno Panemunės lopšeliui-darželiui, Kauno lopšeliui-darželiui „Malūnėlis“, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijai, Kauno Jono Laužiko mokyklai, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynui, Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios parapijai, VšĮ Liškiavos kultūros centrui, Trakų rajono Rūdiškių gimnazijai, Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijai, Panevėžio pataisos namams, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai, Ignalinos rajono turizmo informacijos centrui, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinei mokyklai, UAB „Ekolignum“ VšĮ „Lazdijų ligoninė“, Viliaus Gaigalaičio globos namams, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai

Ūkio subjektai, norėdami plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, turi gauti VERT leidimą. Kreipdamasis dėl leidimo, ūkio subjektas be kitų privalomų dokumentų turi pateikti ir išankstines prisijungimo prie elektros energijos perdavimo tinklo sąlygas.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugsėjo 19 d. posėdžio medžiaga galite čia.