Įeiti
Publikuota: 2019.09.19. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Kupiškio vandenys“ bazinės paslaugų kainos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi UAB „Kupiškio vandenys“ 2017 m. faktines sąnaudas ir planuojamas investicijas, suskaičiavo 85 tūkst. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų nei planavo įmonė.

Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderinta 3,00 Eur/m3 (be PVM) bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, t. y. 17,2 proc. didesnė, palyginus su dabar galiojančia. Taip pat suderinta nauja apskaitos kaina – gyventojai mokės 1,53 Eur/mėn. (be PVM).

Šiuo metu UAB „Kupiškio vandenys“ vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2013 m. liepos 1 d.

UAB „Kupiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 Kupiskis_vanduo_2019_09_18.jpg

Paslaugų kainų pasikeitimą gyventojams iš esmės lėmė mažesnė geriamojo vandens ir sutvarkomų nuotekų realizacija (kiekiai), taip pat didesnės einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų, aptarnavimo paslaugų, darbo užmokesčio ir kitos sąnaudos, būtinos veiklai vykdyti.

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Kupiškio rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, UAB „Kupiškio vandenys“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,74 proc.  proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

2013–2017 m. UAB „Kupiškio vandenys“ į vandentvarkos ūkį investavo daugiau kaip 4,8 mln. Eur, dalis sumos buvo finansuota pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama. Didžioji dalis lėšų buvo skirta Kupiškio nuotekų valyklos rekonstrukcijai, įvedant azoto ir fosforo šalinimą, taip pat už šias lėšas nutiesta 5,99 km naujų vandentiekio tinklų, 8,17 km naujų nuotekų tinklų Kupiškio ir Aukštupėnų aglomeracijose (prijungta prie centralizuotų vandentiekio tinklų 95 vartotojai, prie centralizuotų nuotekų tinklų – 99 vartotojai), pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai Subačiuje ir Noriūnuose bei nutiesta 4,04 km naujų vandentiekio tinklų, 4,99 km naujų nuotekų tinklų, sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų 162 vartotojams, prie centralizuotų nuotekų tinklų – 156 vartotojams, pastatyti vandens gerinimo  įrenginiai Kupiškyje – 3916 būstų užtikrinamas Higienos normą  atitinkantis geriamasis vanduo, Šimonyse pastatyta nuotekų valykla, 4 vnt. nuotekų siurblinių, nutiesta 1,83 km vandentiekio tinklų ir 8,21 km nuotekų tinklų, Kupiškio m. nutiesta 0,24 km vandentiekio tinklų, sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandens tinklų 23 vartotojams, prie nuotekų tinklų – 108 vartotojams.

Bendrovė 2018–2020 m. planuoja įgyvendinti investicijų už beveik 3,8 mln. Eur, dalį sumos numatoma finansuoti iš ES paramos fondų. Už šias lėšas planuojama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Skapiškio mstl. (4,7 km vandentiekio tinklų, 8,66 km nuotekų tinklų, nuotekų valykla), vandentiekio tinklų plėtra Kupiškio m. (5,16 km), nuotekų tinklų plėtra Kupiškio m. (9,51 km) (planuojama iki 98 proc. Kupiškio m. gyventojų sudaryti galimybę naudotis centralizuotais tinklais), Aukštupėnų k. (1,12 km), Alizavos k. (3,2 km), Palėvenėlės k. (0,18 km), Valakų k. (2,6 km), 1,76 km vandentiekio tinklų renovavimas, 1,465 km nuotekų tinklų renovavimas, Šepetos k. nuotekų valyklos remontas, vandens ruošimo įrenginių statyba Subačiaus k., 90 km vandentiekio ir 70 km nuotekų tinklų inventorizacija bei kiti darbai ir turto įsigijimai paslaugų teikimui užtikrinti.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojosi apie 74,7 proc. aptarnaujamos Kupiškio r. savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – apie 60,8 proc. gyventojų. Įgyvendinus 2018–2020 m. bendrovės numatytas investicijas, planuojama, kad prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo sistemos prisijungusių vartotojų skaičius padidės 1 proc., prie nuotekų tvarkymo sistemos – 4 proc.

UAB „Kupiškio vandenys“ 2017 m. realizavo 285,8 tūkst. m³ vandens. 2017 m. bendrovė, vykdydama reguliuojamą veiklą, patyrė 70,85 tūkst. Eur nuostolį.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugsėjo 19 d. posėdžio medžiaga galite čia.