Įeiti
Publikuota: 2019.09.19. Atnaujinta:

UAB „Intergas“ ir UAB „Fortum Heat Lietuva“ nustatyti minimalūs teikiamų paslaugų kokybės lygiai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugų teikimą vartotojams, gamtinių dujų skirstymo įmonėms UAB „Intergas" ir UAB „Fortum Heat Lietuva" nustatė teikiamų paslaugų minimalius kokybės lygius – 2020 m. bendrovėms prasidės naujas 5 metų reguliavimo periodas.

Minimalūs paslaugų kokybės lygiai kiekvienai gamtinių dujų įmonei nustatomi individualiai konkrečiam kainų reguliavimo periodui. VERT kasmet įvertina, kaip įmonė laikosi šių rodiklių.

1 lentelė. UAB „Intergas" skirstymo veiklos kokybės ir patikimumo rodikliai


2016 m.2017 m.2018 m.VidurkisNustatyta 2020–2024 m.
Neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės SAIDI00000
Neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės SAIFI00000
Avarinės tarnybos atvykimų tikrinti vartotojo pranešimo apie nuotėkį laiku procentinė dalis ATV100100100100100
Laiku išsiųstų atsakymų procentinė dalis ATS 100100100100100


2 lentelė. UAB „Fortum Heat Lietuva" skirstymo veiklos kokybės ir patikimumo rodikliai


2016 m.2017 m.2018 m.VidurkisNustatyta
2020–2024 m.
Neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės SAIDI00000
Neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės SAIFI00000
Avarinės tarnybos atvykimų tikrinti vartotojo pranešimo apie nuotėkį laiku procentinė dalis ATV100100100100100
Laiku išsiųstų atsakymų procentinė dalis ATS 100100100100100


3 lentelė. UAB „Intergas" naujų vartotojų sistemų prijungimo paslaugos kokybės rodikliai


2016 m.2017 m.2018 m.VidurkisNustatyta
2020–2024 m.
Laiku naujam vartotojui į jo prašymą prijungti išsiųstų atsakymų procentinė dalis ATSV 100100100100100
Sutartyje nustatytu laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų naujų vartotojų procentinė dalis NEPRIJ (naujas vartotojas)00000


4 lentelė. UAB „Fortum Heat Lietuva" naujų vartotojų sistemų prijungimo paslaugos kokybės rodikliai


2016 m.2017 m.2018 m.VidurkisNustatyta
2020–2024 m.
Laiku naujam vartotojui į jo prašymą prijungti išsiųstų atsakymų procentinė dalis ATSV 100100100100100
Sutartyje nustatytu laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų naujų vartotojų procentinė dalis NEPRIJ (naujas vartotojas)00000


Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugsėjo 19 d. posėdžio medžiaga galite čia.